Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Mimo iż decyzja o wejściu w związek małżeński to nadal jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka, zamążpójście powoli ustępuje miejsca dobrze płatnej pracy. Dawne role przypisane mężowi i żonie wciąż ewoluują. Klasyczna literatura prezentuje przede wszystkim obrazy rodzin patriarchalnych, gdzie żona jest podporządkowana woli męża.

Wyraziste postaci żon - kobiet nieprzeciętnych, pojawiały się w twórczości antycznej, chrześcijaństwo nie sprzyjało podobnym konstrukcjom bohaterek. Romantyzm zanegował instytucję małżeństwa, formalizację związku między mężczyzną i kobietą uznano za kres prawdziwej, namiętnej miłości. Niemniej literatura wciąż tworzy nowe wizerunki żon: rzadko wzorowych, częściej pozostających w konflikcie z mężem, nieszczęśliwych, niewiernych, z trudem godzących rodzinne obowiązki z tradycyjnie ujmowanymi funkcjami żony, co powoduje między innymi to, że społeczna rola matki przestaje być nierozerwalnie związana z małżeństwem.

Motyw żony zawsze pozwalał literaturze na kreowanie nieprzeciętnych postaci – gotowych na każde poświęcenie, zapatrzonych w męża niewiast, młodych kochanek lub pań żądnych jedynie pieniędzy swego wybranka. Najciekawsze w literaturze pozostają wizerunki żon niewiernych, trwających w nieszczęśliwym związku często z niekochanym partnerem, rozerwanych pomiędzy zdradą, kłamstwem czy zdobywaniem własnej pozycji, a dobrem rodziny.

Żona - wyrazy bliskoznaczne
żonka, żoneczka, połowica, druga połowa, lepsza połowa, małżonka, ślubna, partnerka życiowa, partnerka na dobre i na złe, wybranka, pani domu, gospodyni, kapłanka domowego ogniska


Motyw żony w literaturze

MITOLOGIA - grecka mitologia przedstawiła sylwetki wielu żon - kobiet reprezentujących bardzo różne charaktery: zbrodniarek, żon niewiernych i stanowiących ideał. Hera, córka Kronosa i Rei, była zarazem siostrą i małżonką Zeusa. Pozostawała jedyną mężatką wśród kobiet zamieszkujących Olimp, co pociągało za sobą pewne przywileje i szacunek. Czczono ją jako opiekunkę, patronkę położnic oraz małżeństw. Była boginią... więcej

Motyw żony w sztuce

... więcej