Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Bunt wpisany jest w naturę człowieka. Ma też wiele twarzy. Można buntować się przeciwko władzy, Bogu i religii, ograniczeniom społecznym czy innym ludziom. Istnieje bunt młodych przeciwko starym, związany z konfliktem pokoleń. Nie chcą oni podporządkowywać się woli dorosłych, dążyć do ich ideałów czy realizować te same wzorce życiowe. Od wieków buntowali się uciśnieni, poniżani, biedni występując w obronie o godność czy sprawiedliwość. Zniewoleni przeciwstawiali się zaborcom, okupantom czy też zbrodniczym systemom sprawowania władzy.

Bunt, najczęściej zrodzony z cierpienia, niezgody na otaczającą rzeczywistość, zawsze prowadzi do zmiany; stwarza nową jakość, nawet, jeśli nie prowadzi do poprawy. To dzięki buntom, choć nieraz krwawo tłumionym cała cywilizacja mogła zrobić krok naprzód, jak choćby podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej czy protestom dzieci kwiatów w USA. O młodym pokoleniu mówi się obecnie często, że zatraciło zdolność buntu i nie potrafi przeprowadzić zmian, wpłynąć na otaczający świat.

Bunt - wyrazy bliskoznaczne
sprzeciw, przeciwstawienie się, opór, niezgoda, weto, protest, podburzanie, rewolucja, przewrót, zryw, pucz, nieposłuszeństwo, wypowiedzenie posłuszeństwa, antykonformizm.

Pojęcia związane z buntem (frazeologia)
dzieci kwiaty - nazwa uczestników ruchu hippisowskiego, który rozwinął się w USA w latach 60. XX wieku na fali protestów przeciwko wojnie USA w Wietnamie. Przeciwstawiali się oni pędowi ku karierze i nieograniczonej władzy pieniądza. Głosili hasła pokoju, równości i wolności.

anarchista - człowiek przeciwstawiający się jakiejkolwiek formie władzy.

nonkonformista - człowiek sprzeciwiający się obowiązującym powszechnie zasadom, normom, wartościom.


Motyw buntu w literaturze

MITOLOGIA - Prometeusz, mitologiczny tytan, uważany jest za stwórcę człowieka. Jednak istota ludzka stworzona przez Prometeusza była słaba, nie potrafiła się bronić, była bezsilny wobec otaczającego go świata. Tytan chcąc pomóc człowiekowi zakradł się do spichlerza ognia niebieskiego Hefajstosa i przyniósł na ziemię pierwszy płomień. Jego czyn nie spodobał się Zeusowi, który ukarał go przykuwając do skał Kaukazu.... więcej

Motyw buntu w sztuce

„Prometeusz” – Gustaw Moreau

„Rejtan” – Jan Matejko przedstawia jedną z tragiczniejszych momentów z dziejów polski – zatwierdzenie I rozbioru przez zebrany na zamku warszawskim sejm. Główna postać obrazu – poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan – rzucając się na ziemie zagradza drogę uległym zdrajcom i rozdziera koszulę, jakby mówił – „po moim trupie!”.

„Wolność... więcej