Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dwór w Polsce to miejsce szczególne. Kojarzony jest z wartościami narodowymi, kulturą szlachecką i patriotyzmem. Jest to obszerny dom mieszkalny charakterystyczny dla dawnych posiadłości ziemskich, dawna siedziba ziemiańska. Nieodłącznie kojarzy się z krajobrazem kontuszowej Rzeczpospolitej, a potem z Polską porozbiorową. W literaturze przedstawiany był rozmaicie od uosobienia Arkadii, poprzez próbę uchwycenia obyczajów i codzienności ziemiańskiego życia, po symbol wad i ograniczeń narodowych.


Dwór - wyrazy bliskoznaczne
dworek, budowla, dom polski, dom szlachecki, dom ziemiański, pałac, siedziba, majątek, posiadłość, gospodarstwo.

Pojęcia związane z dworem (frazeologia)
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - muzeum znajduje się w eklektycznym dworku zbudowanym w 1895 r., zakupionym w 1900 r. ze składek społeczeństwa i ofiarowanym Henrykowi Sienkiewiczowi na 25-lecie jego pracy twórczej. Wyremontowany i rozbudowany przez pisarza, który mieszkał w nim okresowo wraz z rodziną w latach 1902-1914.

Dworek „Reymontówka” W Chlewiskach - Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach mieści się w zabytkowym dworku wybudowanym w połowie XIX w. dla rodziny Różańskich. W 1926 r. dworek wraz z 300 ha gruntów kupiła wdowa po Władysławie Reymoncie - Aurelia, przeznaczywszy na ten cel część pieniędzy z nagrody Nobla, jaką otrzymał Reymont za powieść "Chłopi". Za rządów Aurelii Reymontowej Chlewiska przeżywają czasy największej świetności, między innymi dobudowano wtedy wschodnią część dworu, domek ogrodnika oraz nową bramę wjazdową z ogrodzeniem w stylu podhalańskim.


Dwór w literaturze

”Żywot człowieka poczciwego” - Mikołaj Rej ukazał barwny obraz życia szlacheckiego w wiejskim dworku. Przedstawił je jako życie prowadzone zgodnie z rytmem natury z dala od ludzi. Dworek to miejsce, gdzie można prowadzić poczciwe życie, mając u boku żonę i czeladkę dzieci.

„Na dom w Czarnolesie” – J. Kochanowski mówi o wiejskim domu jako o gnieździe ojczystym, gdzie można prowadzić spokojne,... więcej