Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wieś to osiedle zamieszkałe przez rolników, zajmujący się głównie pracą na roli – uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Obecnie rozwijają się gospodarstwa agroturystyczne, łączące w sobie tradycje rolniczego życia i turystykę. W literaturze motyw wsi występował często jako przykład Arkadii, albo rażących nierówności społecznych. Tworząc obrazy wsi, w centrum uwagi stawiano życie ziemiaństwa lub położenie chłopów. Ich naturze mentalności i emocjom, stosunkowi do ziemi, obyczajom, autentyzmowi zachowań, dążeniom poświęcono niejeden utwór. Romantycy cenili ludowe wyobrażenia o świecie, w ludzie widzieli strażnika moralności, później cześć artystów została ogarnięta falą fascynacji witalnością, biologiczną siłą chłopstwa (ludomania).

Wieś - wyrazy bliskoznaczne
miejscowość, wioska, osiedle, kolonia, osada, chutor, stanica, przysiółka.

Pojęcia związane z wsią (frazeologia)
chłopomania - inaczej ludomania to zwiększone zainteresowanie wsią i tematyką wiejską w okresie Młodej Polski. Wcześniej chłop był godnym współczucia biedakiem, natomiast literatura młodopolska widzi w nim potęgę. Spośród twórców podejmujących tematy ludowe należy pamiętać o: Żeromskim, Reymoncie, Kasprowiczu, Tetmajerze, Wyspiańskim, Orkanie.


Motyw wsi w literaturze

MITOLOGIA - Atena była nie tylko piękną boginią wojny, ale czuwała też nad uprawą roli, nauczyła ludzi posługiwać się końmi, wynalazła pług. Później uznano ją także za boginię mądrości, roztropności, opiekunkę miast. Natomiast Demeter była przede wszystkim boginią zbóż oraz plonów, urodzajów, nauczyła ludzi uprawiać rolę. W wierzeniach Rzymian opiekunką owoców oraz kwiatów stała się Pomona, etruska nimfa. Według... więcej

Motyw wsi w sztuce

Babie lato - Józef Chełmoński

Bociany - Józef Chełmoński

Dożynki - Alfred Wierusz-Kowalski

Gęsiarka - Teodor Axentowicz

Jesień - Józef Chełmoński

Kobiety grabiące siano - Jacek Malczewski

Kopanie buraków - Leon Wyczółkowski

Na pastwisku - Józef Brandt

Na pastwisku - Stanisław Masłowski

Niedzielny poranek - Alfred Wierusz-Kowalski

Orka - Józef Chełmoński

Rozmowa... więcej