Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Samotność kojarzona jest najczęściej z poczuciem wyobcowania i nostalgią. Jest wiele jej rodzajów i nie sposób ich wszystkich sklasyfikować. Od osamotnienia różni ją z pewnością to, że często jest wynikiem świadomego wyboru. Najbardziej jednak dotkliwe jest poczucie opuszczenia, całkowitej izolacji, utraty kontaktu z innymi. Samotność jest przygnębiająca, zwłaszcza, jeśli trwa długo, ale czasem bywa potrzebna. Cenią ją szczególnie artyści. W literaturze z motywem samotności wiążą się głównie postacie spiskowców, banitów, opuszczonych kochanków, romantycznych poetów, osób „chorych”, odrzuconych przez społeczeństwo. Współcześnie, w dobie Internetu i konsumpcji dużą wagę przywiązuje się do osamotnienia w tłumie. Ponadczasowa jest jednak samotność w obliczu cierpienia, bólu i śmierci.

Samotność - wyrazy bliskoznaczne
osamotnienie, odosobnienie, izolacja, odizolowanie, separacja, odseparowanie, alienacja, wyłączenie, wyobcowanie, wyłączenie, opuszczenie, zamknięcie, introwertyzm, porzucenie, osierocenie

Pojęcia związane z samotnością (frazeologia)
outsider – (od ang. outsider – na zewnątrz) człowiek postronny, niewtajemniczony lub izolujący się od otoczenia, osoba spoza grupy, organizacji.


Samotność w literaturze

BIBLIA Chrystus samotnie przez czterdzieści dni przebywa na pustyni, nie ulegając kuszeniu szatana. Samotny jest w swej męce i samotnie umiera na krzyżu. Zapiera się go nawet św. Piotr.

MITOLOGIA – Prometeusz cierpi samotnie przykuty do skał Kaukazu.

”Antygona” - Sofokles przedstawia Antygonę, która walczy samotnie przeciwko prawom ustalonym przez władcę Teb - Kreona. Pomocy odmawia jej nawet... więcej

Samotność w sztuce

”Kruki nad łanem zboża” - Vincent van Gogh o swoim dziele mówił: „Są to niezmierzone przestrzenie pełne zboża pod niespokojnym niebem i patrząc na nie, odczuwam nieskończony smutek i samotność”.

”Brzeg morski w Palavas” - Gustave Courbet

”Latarnia w Two Lights” Edward Hopper

Krzyk, Samotność" - Edward Munch

Mnich nad brzegiem... więcej