Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Patriotyzm to termin, który współcześnie brzmi patetycznie i „trąci myszką”. Kojarzony jest najczęściej z walką o Polskę, bohaterskimi czynami, poświęceniem, martyrologią.

Patriotyzm to miłość do ojczyzny, do własnego narodu, połączona z gotowością do poświęceń dla nich. To także szacunek do historii, korzeni, tradycji i symboli narodowych.

Motyw patriotyzmu zdominował literaturę romantyczną. W okresie powstań narodowych twórcy nawoływali do czynnej walki o niepodległość i przeciwstawienia się zaborcom.

Dla pozytywistów patriotyzm był przede wszystkim pracą na polskiej ziemi, dbałością o kulturę i przeprowadzeniem reform społecznych.

Po odrzuceniu tematów patriotycznych w dwudziestoleciu międzywojennym problem ten powrócił podczas nowych działań zbrojnych.

Pokolenie „Kolumbów” świadczyło nie tylko słowami o przywiązaniu do ojczyzny, ale i heroicznymi czynami. Po wojnie patriotyzm był różnorodnie rozumiany.

Dziś hasło to powraca w dyskusjach o młodym pokoleniu, wychowanym w czasach niepodległości i pokoju, które często niechętnie odnosi się do więzi z ojczyzną, a swojego miejsca poszukuje często poza granicami kraju. Negatywnym przykładem patriotyzmu może być postawa pseudokibiców narodowej reprezentacji lub działalność skrajnie prawicowych organizacji.

Patriotyzm - wyrazy bliskoznaczne
miłość do ojczyzny, więź z ojczyzną, przywiązanie do kraju rodzinnego, gotowość poświecenia dla ojczyzny.


Patriotyzm w literaturze

„Rzecz to piękna” - Tyrteusz jako pierwszy wezwał do obrony ojczyzny w imię miłości do niej i obowiązku obywatelskiego. Od jego imienia utworzono pojęcie poezji tyrtejskiej. Autor tak skutecznie zagrzewał Spartan do walki, że pokonali wroga. Tyrteusz stworzył również wzór śmierci bohaterskiej”
„rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu, ginie człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny.”
„O... więcej