Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Antyutopia – W przeciwieństwie do utopii to wizja świata pełnego nierówności, rywalizacji o władzę, chęci zysku, poniżania słabszych. W literaturze bywa utworem satyrycznym, ośmieszającym albo parodiującym dzieła pisarzy utopijnych bądź obrazem świata totalitarnego, dążącego do samozniszczenia.


Antyutopia w literaturze

„Podróże Guliwera” – J.Swifta w swej sentymentalnej powieści opisuje podróże Guliwera po Królestwie Liliputów, Bromdingnag, państwie rozumnych koni. Oprócz krainy koni, w odwiedzanych krajach panują niedoskonałe systemy polityczne, przypominające oświeceniowe ustroje europejskie.

„My z 1920 roku” – Eugeniusz Zamiatin stworzył pierwszą antyutopię w literaturze współczesnej. W swej... więcej