Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rewolucja to zasadniczy przewrót – społeczny, polityczny, obyczajowy, artystyczny etc. Oznacza zburzenie ustalonego porządku i wejście na drogę prowadzącą - przynajmniej w wyobrażeniach rewolucjonistów - ku lepszej przyszłości. Jej przeciwieństwem jest ewolucja, czyli stopniowe dochodzenie do określonych celów. Rewolucja wiąże się z gwałtownością przemian, często wymyka się spod kontroli przywódców. W historii i literaturze rewolucja polega najczęściej na obaleniu jednego ustroju i ustanowieniu drugiego. Zawsze budziła grozę, ale i fascynowała, dlatego wielu twórców odwoływało się do niej. Rewolucja przynosi zazwyczaj zniszczenie, zagładę istniejącego świata i tworzy w jego miejsce równie koszmarną rzeczywistość (jak w Rosji po Rewolucji Październikowej), ale warto pamiętać, że to Wielka Rewolucja Francuska zbudowała podstawy dzisiejszej Europy. Zwykle bezkrwawy przebieg mają rewolucje obyczajowe, cywilizacyjne. Wnosząc nową jakość nie prowadzą, jak polityczne, do rozlewu krwi.


Motyw rewolucji w literaturze

„Marsylianka” – Claude Joseph Rouget de Lise stworzył pieśń podrywającą rewolucjonistów – dzieci ojczyzny do walki z absolutyzmem o wolność, równość, braterstwo. Zgodnie z oświeceniowym duchem wzywał do obalenia tyranii w imię wolności jednostki. Oficjalny hymn Republiki Francuskiej.

„Oda do młodości” – Adam Mickiewicz nawołuje do burzenia starych, skostniałych form... więcejMotyw rewolucji w sztuce

„Wolność wiodąca lud na barykady” – Eugenie Delacroix – przedstawiona alegoria Wolności nie jest subtelną, natchnioną białogłową. To kobieta z krwi i kości, trzymająca w prawej dłoni trójkolorową flagę, w lewej dzierżąca karabin z bagnetem. Krocząc pomiędzy poległymi ogląda się na podążających za nią rewolucjonistów, jakby chciała dodać im odwagi i wiary w zwycięstwo.

„Marsylianka”–... więcejPojęcia związane z motywem rewolucji (frazeologia)

Wielka Rewolucja Francuska1789-1799 - rewolucja burżuazyjna, która odebrała władzę monarchii i feudałom we Francji i wpłynęła decydująco na obalenie ustroju feudalnego w większej części Europy.

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa – rozpoczęła się w listopadzie 1917 roku w Rosji szturmem na Pałac Zimowy – siedzibę Rządu Tymczasowego. Umożliwiła dojście do władzy bolszewikom z Leninem na czele i... więcejRewolucja - wyrazy bliskoznaczne

... więcej