Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Przemijanie to nieodłączna cecha naszego bytu. Przemija czas, przemija nasze życie. Jedne rzeczy się kończą, inne zaczynają. Na świecie jest jedyna stała rzecz – zmiana. Motyw przemijania występuje w literaturze zazwyczaj w negatywnym kontekście. Kończy się dzieciństwo, do którego nie ma powrotu, przemijają lata życia, czyniąc człowieka bardziej doświadczonym, ale i bardziej zgorzkniałym, kończy się ostatecznie życie, a z nim odchodzi cały świat. Przemijają rzeczy doczesne, ziemskie, materialne. Człowiek nigdy nie godził się na przemijanie, zapomnienia, dlatego od najdawniejszych czasów próbował mu zapobiec czy to mumifikując zwłoki, czy pozostawiając po sobie wybitne dzieła. Jednak zmiana nie zawsze musi kojarzyć się źle. Tak jak w przyrodzie po zimie następuje wiosna, tak w po siedmiu latach chudych przychodzą te tłuste. Poza tym jakimż nudnym byłoby życie, nawet w pełni szczęścia, gdyby wokół wszystko pozostawało niezmienne?

Przemijanie - wyrazy bliskoznaczne
upływ, koniec, zmiana, przekwitanie, odchodzenie, przejście, bezpowrotne minięcie.

Pojęcia związane z przemijaniem (frazeologia)
panta rhei – wszystko podlega wiecznym przemianom – Heraklit z Efezu – w przyrodzie panuje nieustanny ruch i stawanie się.

non omnis moriar - twierdzenie Horacego - nie wszystek umrę świadczące o przekonaniu poety o tym, że twórczość ocala człowieka przed całkowitym zapomnieniem.

motyw vanitas - popularny głównie w średniowieczu i baroku motyw przemijania, kruchości ziemskiego życia i zmienności, mający na celu podkreślenie doskonałości życia wiecznego

Saturn z dwoma rekwizytami w rękach: sierpem i wężem kąsającym swój ogon był wyobrażeniem upływającego czasu.

klepsydra zegar wodny albo piaskowy złożony z dwóch naczyń połączonych wąskim kanalikiem. Upływ czasu mierzono w zależności od ilości przesypującego się piasku lub przelewającej się wody. Z greckiego złodziejka wody gdyż woda przekrada się przez kanalik. W sztuce występowała często jako symbol przemijania.


Motyw przemijania w literaturze

BIBLIA Motyw przemijania pojawia się w stwierdzeniu Boga, który, po popełnieniu przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego, mówi o ludzkiej egzystencji ”prochem jesteś i w proch się obrócisz”, podkreślając , jak kruche i ulotne jest ludzkie życie. Przemijanie i marność ludzkiego losu pojawiają się również w Księdze Koheleta, który uważa, że dobra doczesne są niczym, a człowiek nigdy nie zgłębi sensu... więcej

Przemijanie w sztuce

... więcej