Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Ogród to potocznie teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi trawnikami, alejami, grządkami, klombami kwiatów. Dla człowieka pierwotnego każda roślina, każde drzewo lub cały krajobraz były wyrazem pozaludzkich mocy, którym podporządkowane są nie tylko stawanie się i przemijanie w naturze, lecz także jego własne życie i umieranie. Ludzie przez wieki podporządkowując sobie naturę odcinali się od niej murami miast, ogrodzeniami. Nie potrafili jednak żyć bez przyrody, dlatego zaczęli tworzyć obszary przyrody uporządkowanej, z konieczności ogrodzone – parki i ogrody. W literaturze i sztuce jednak traktuje się go symbolicznie. Jest olśniewającym i tajemniczym zjawiskiem na pograniczu sztuki, literatury, religijnej medytacji, poezji i codziennych doświadczeń.

Ogród - wyrazy bliskoznaczne
ogródek, sad, park, zieleniec, skwer, wirydarz, działka, warzywnik.

Pojęcia związane z ogrodem (frazeologia)
Rajski ogród - nazwa, którą określa się Mezopotamię – krainę w dorzeczu Tygrysu i Eufratu. Według dawnej tradycji miał się tam mieścić biblijny Raj, Eden.

Ogrody jordanowskie – polska nazwa ogrodów gier, zabaw i ćwiczeń fizycznych dzieci i młodzieży od nazwiska Henryka Jordana, założyciela w 1888 roku pierwszego ogrodu dla dzieci, według wzorów amerykańskich pod nazwą „Park Miejski dra Henryka Jordana”.

Kamień do ogródka (czyjegoś rzucić) – zrobić złośliwą aluzję na czyjś temat; przymówka, przytyk.


Ogród w literaturze

BIBLIA – Księga Rodzaju wspomina o Ogrodzie Eden, ogrodzie rozkoszy, który był zamieszkany przez pierwszych ludzi – Adama i Ewę. Biblijny raj symbolizuje bezgrzeszny prabyt ludzkości, przeciwieństwo świętego miasta, niebiańskiego Jeruzalem. W Księdze Rodzaju znajdujemy słowa:
„I zasadził Jahwe-Bóg na wschodzie ogród w Edenie i umieścił tam człowieka, (...) aby go uprawiał i strzegł”
(Rdz. 2, 8-9). W... więcej

Ogród w kulturze

Ogrody Semiramidy – wiszące ogrody zbudowane rzekomo w VII w. p.n.e. w Babilonie, składały się z piętrzących się jeden nad drugim tarasów, na których rosły drzewa i krzewy sprowadzone z różnych krajów świata.

„Ogród rozkoszy ziemskich” – Hieronim Bosch – tryptyk, który przedstawia m.in. raj rozkoszy, ogród Edenu, łącząc świat snu i gorączkowej halucynacji. Ziemski krajobraz podszyty jest niesamowitością,... więcej