Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali miłości. Jest odwiecznym motywem wszystkich pokoleń pisarzy i poetów. To wartość przeciwstawiana często złu, a nawet śmierci. Możemy wyróżnić wiele rodzajów miłości. Miłość spełnioną i niespełnioną, destrukcyjną, tragiczną, duchową i fizyczną, zmysłową, ślepą, a także miłość wielką zdolną przezwyciężyć nawet śmierć.

Miłować można Boga, ojczyznę, przyjaciół; wyróżnić można również miłość rodzicielską, macierzyńską, jednak najczęściej spotykanym w literaturze i sztuce motywem jest miłość kochanków. Czym jest miłość? Nikt do końca nie wie, dlatego ludzie wciąż próbują ją definiować, ujmować w nowe ramy. Pewne jest, że świat bez miłości nie mógłby istnieć, a jej brak powoduje największe cierpienia i spustoszenia w duszy człowieka.

Miłość - wyrazy bliskoznaczne
uczucie, sentyment, afekt, feblik, kochanie, rozmiłowanie, lubość, lubowanie się, miłowanie się, namiętność.

Pojęcia związane z miłością (frazeologia)

Kupido – podobnie jak Amor i Eros bóg miłości, przedstawiany jako nagi chłopczyk z łukiem i strzałami; od łacińskiego kupido - pożądanie.

miłość platoniczna - według Platona miłość zmysłowa do pięknego ciała jako szczebel do miłości nadzmysłowej do pięknej duszy, do idei piękna. potocznie miłość oparta na wyłącznie duchowej skłonności.

narcyzm - umiłowanie samego siebie, zwłaszcza własnej urody. Pojęcie pochodzi od imienia pięknego młodzieńca, który wzgardził miłością nimfy Echo, za co został skazany przez afrodytę, niedającą się spełnić miłością do siebie samego, do własnej urody dostrzeżonej w odbiciu tafli wody. Narcyz ginie z tęsknoty za nieosiągalnym przedmiotem swego uczucia.


Miłość w literaturze

BIBLIA - „Pieśń nad pieśniami” to, jak twierdzą niektórzy, najwspanialsza i najdoskonalsza pieśń miłości. Można ją odczytywać dosłownie - jako poemat liryczny o tematyce miłosnej lub weselnej oraz alegorycznie – jako pieśń o miłości Boga do narodu wybranego. Utwór ten ukazuje wielką miłość Oblubienica i Oblubienicy, co może być interpretowane jako... więcej





Miłość w sztuce

”Amor i Psyche” - rzeźba Canovy

„Eros napinający łuk” - rzeźba Lizyppa

„Eros” – rzeźba Praksytelesa dla miasta Tespie

„Eros i Psyche” – opera Ludomira Różyckiego

„Zaślubiny Psyche z Amorem” – Giulio Romano

„Odyseusz i Penelopa” – Francisco Primaticco

„Alegoria miłości” – obraz Agnola... więcej