Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Syn to męski potomek rodziny, kontynuator rodziny, dziedzic nazwiska i majątku. Szczególnie na pierworodnym ciążą szczególne obowiązki wobec rodziców i rodzeństwa. Często synowie popadają we konflikt ze swoimi rodzicami, a szczególnie z ojcem. W literaturze utrwalił się przede wszystkim motyw syna marnotrawnego. Często można spotkać także portrety synów posłusznych i zbuntowanych, synów z prawego i nieprawego łoża, godnych następców ojca i zdrajców.

Syn - wyrazy bliskoznaczne
synalek, synuś, junior, dziecko, potomek, kontynuator rodu, dziedzic.


Motyw syna w literaturze

BIBLIA - W Starym Testamencie tytuł ”syn Boży” przybiera różne znaczenia. W liczbie mnogiej odnosi się do tych, którzy stanowią orszak Jahwe, jemu służą i są jego wysłannikami. Synami Bożymi są równie nazywani upadli aniołowie. Pierwszymi synami w historii świata byli Kain i Abel. Jednak żaden z nich nie został ojcem ludzkości – przypadło to najmłodszemu synowi Adama i Ewy – Setowi. W Nowym Testamencie... więcej

Motyw syna marnotrawnego w literaturze i sztuce

LITERATURA

BIBLIA„Przypowieść o synu marnotrawnym” wg Ewangelii św. Łukasza opowiada historię syna, który wziąwszy część rodzinnego majątku wyrusza w świat. Szybko jednak traci bogactwo i tuła się jak żebrak, do momentu powrotu do rodzinnego domu. Ojciec zamiast go skarcić wita go ciepło mówiąc: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę... więcejMotyw syna w sztuce

... więcej