Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
W niektórych religiach kraina wiecznej szczęśliwości, miejsce pobytu bogów i ich wybrańców, a także miejsce pobytu dusz zbawionych po śmierci. Mit rajski spotykany jest w kulturze niemal wszystkich ludów i wiąże się ze stanem pierwotnej szczęśliwości człowieka, cieszącego się wolnością, żyjącego w bliskim kontakcie z bogami i naturą.

Motyw szczęśliwych krain przybiera tyle form, że nietrudno zagubić się w tym gąszczu ludzkiej wyobraźni, przez wieki wciąż na nowo kreującej ich różnorodne modele. W dodatku motyw ten był bardzo różnorodnie pojmowany. Jedno tylko łączy wszystkie wyobrażenia Arkadii – tęsknota za doskonałością, jakkolwiek ją rozumiemy. Tęsknota ta to wyraz marzenia o doskonałych czasach, doskonałych miejscach, doskonałym życiu. Cóż innego, jeśli nie te właśnie odwieczne ideały wyrażają mity o raju, o wyspach szczęśliwych, o baśniowych krainach bogactwa, spokoju i radości.

Raj - wyrazy bliskoznaczne
Arkadia, Eden, Pola Elizejskie, kraina szczęśliwości, szczęście, ziemia obiecana, eldorado, niebo, niebiosa, królestwo niebieskie, kraina mlekiem i miodem płynąca, kraina marzeń, świat idealny.

Pojęcia związane z rajem (frazeologia)
Rajski ogród - nazwa, którą określa się Mezopotamię - krainę w dorzeczu Tygrysu i Eufratu. Według dawnej tradycji miał się tam mieścić biblijny Raj, Eden.

Rajski ptak - rodzina ptaków z rzędu wróblowatych, licząca ok. 40 gatunków, zamieszkujących dziewicze lasy Nowej Gwinei, płn. Australii i wysp Aru i Celebes; samce mają wspaniałe barwne upierzenie, które roztaczają przed samicami w godowym tańcu.

"Sztuczne raje" - nazwa pochodzi od tytułu zbioru esejów Ch. Baudelaira - w modernizmie były one ucieczką od okrutnej rzeczywistości i bólu istnienia, np. w Nirwanę, śmierć, erotyzm, narkomanię.


Raj w literaturze

Biblia - raj w Biblii to Eden, podarowany przez stwórcę człowiekowi, jako kraina wiecznej szczęśliwości, dostatku i bezpieczeństwa. Jest to miejsce pobytu pierwszych ludzi - Adama i Ewy. Kraina ta jest żyzna, położona pomiędzy czterema rzekami (sytuuje się go na terenach dzisiejszej Mezopotamii). Człowiek nie musiał tam pracować, żywił się tym, co dawała mu natura. Rosło tam również drzewo życia i drzewo wiadomości dobrego... więcej

Raj w sztuce

"Raj" - Gillis Claesz Hondecoeter

"Arkadia" - Z. Vogel

"Et in Arcadia ego" (łac. "Ja jestem nawet w Arkadii") - Nicolas Poussin - XVII wieczny obraz przedstawiający grupę pasterzy, stojących przed marmurowym grobowcem. Symbolizuje, że śmierć obecna jest nawet w Raju.

Raj - H. Bosh

Raj, Raj - Jan Bruegel

Garden of Eden - Bassano

Garden of Eden - Jacob Backer

Das Paradies - Lukas... więcej