Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Człowiek może być wolny w sensie swobody podejmowania decyzji, wyrażania swoich myśli. Wyróżnia się także wolność od czegoś, na przykład od głodu, wojny, strachu.

Wolność może oznaczać brak osobistego zniewolenia, brak ograniczeń ze strony władz i innych jednostek, a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych. Pragnienie wolności kierowało często losami jednostek i całych narodów.

Wartość tę można pojmować jednostkowo, jako wolność wewnętrzną człowieka, jego ducha. Dla narodów zagadnienie wolności obejmowało przede wszystkim swobody jednostek, czy grup społecznych, co znalazło wyraz w hasłach Rewolucji Francuskiej.

Wolność jest również istotna dla egzystencji państw. Rozumiana jako niepodległość i suwerenność była istotna szczególnie dla Polaków żyjących pod zaborami. Wiek XX był okresem zagrożenia wolności wielu państw przez rozwijający się nacjonalizm i totalitaryzm.

Tematykę niezależności podejmowali po wojnie przede wszystkim egzystencjaliści, pytając o miejsce jednostki w społeczeństwie. Generalna zasada, która określa wolność głosi: wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego.

Wolność - wyrazy bliskoznaczne
wyzwolenie, oswobodzenie, uwolnienie, niepodległość, independentyzm, suwerenność, uniezależnienie, niezależność, swoboda, nieskrępowanie, wolnomyślicielstwo, indywidualizacja, samodzielność, beztroska, demokracja, anarchia.

Pojęcia związane z wolnością (frazeologia)
Dzwon Wolności – Liberty Bell – dzwon w filadelfijskiej Independance Hall, który według tradycji miał dzwonić w chwili, gdy Kongres Kontynentalny uchwalał „Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych”.

„Głos wolny, wolność ubezpieczający” – główne dzieło Stanisława Leszczyńskiego, wskazujące drogi naprawy Rzeczpospolitej.

"Za wolność naszą i waszą" – z tym hasłem polska szlachta ruszała w XVIII i XIX wieku na liczniejsze i lepiej uzbrojone armie rosyjskie, pruskie i austriackie. Tradycja romantycznych, pełnych poświęcenia, ale pozbawionych politycznego znaczenia zrywów wolnościowych przetrwała aż do czasów powojennych.

Wolność, równość, braterstwo - hasło Rewolucji Francuskiej sformuowane 30 VI 1793, umieszczane odtąd na francuskich budynkach publicznych.


Motyw wolności w literaturze

Motyw wolności w literaturze
BIBLIA - zwraca uwagę na rozumienie wolności w odróżnieniu od proponowanej przez Szatana „swawoli”. Jest to znakomite słowo na określenie dążenia człowieka do decydowania o tym, co dobre, a co złe tak, jak nam to obiecał Wąż w Raju. Słowo "wolność" zarezerwujmy dla określenia możliwości wyboru tego, czego naprawdę pragniemy najbardziej, w najgłębszej istocie naszego serca, co wiąże się... więcej

Motyw wolności w sztuce

„Wolność wiodąca lud na barykady”- Eugene Delacroix

”Posąg Wolności”- – brąz, Thomas Crawford, znajduje się na kopule Kapitelu w Waszyngtonie.

”Bóg ofiarowuje wolność Grecji” - Panayiotis Zografos

„Statua Wolności” - architekt: Frederic Auguste Bartholdi. Początkowo nazywała się "Wolność Oświeca Świat". Posąg jest jednym z największych na świecie, został... więcej