Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Życie jest wędrówką, którą rozpoczynamy w momencie narodzin. Podróżą, której nie podejmujemy z własnej woli, lecz jesteśmy na nią skazani. Jest drogą od zwierzęcia do anioła, czyli nieustannym przekraczaniem siebie, pokonywaniem słabości charakteru i poszukiwaniem własnych wartości. Podróż bohatera to nieustannie podejmowany motyw przez poetów i pisarzy. Służy ona często zdobywaniu nowych doświadczeń, edukacji – zarówno, jeśli jest wędrówką w przestrzeni, jak też w głąb siebie. Nigdy jednak nie pozostawia człowieka takim samym i to chyba jest w niej najważniejsze.

Wędrowiec - wyrazy bliskoznaczne
wędrownik, pielgrzym, pątnik, globtroter, powsinoga, banita, łazik, pędziwiatr, turysta, podróżny, łazęga, żebrak, tułacz, domokrążca, koczownik, przesiedleniec, wysiedleniec, pasażer, emigrant, tramp, komiwojażer, wagabunda, peregrynat, homo viator, autostopowicz, tułacz, błędny rycerz, włóczęga, włóczykij, wycieczkowicz, piechur, poszukiwacz, powracający, trubadur.

Pojęcia związane z wędrowcem (frazeologia)
homo viator - człowiek w drodze

Cytaty
Wędrówką życie jest człowieka...
E. Stachura


Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swojej Itaki.
Leopold Staff


Są tacy, co zostają w domu, i tacy, co odchodzą
Tove Jansson


Nie każdy, kto sieje, zbiera; nie każdy, kto wędruje, staje u celu; nie każdy, kto szuka, znajduje
Al Ghazali


Jak wędrownik tym lepiej idzie, im lżejszy jego tobołek, tak w wędrówce życia ten szczęśliwszy, kto ubóstwem się podpiera i nie stęka pod ciężarem bogactw
Minucjusz Feliks


Niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki.
Grzegorz I Wielki


Którzy pływają po morzach, odmieniają klimaty, ale nie myśli
Horacy


Męża głoś, Muzo, wielce obrotnego, który zburzył święty gród Troi, a potem wiele wędrował, widział miasta ludzi tak wielu i ducha ich poznał
Homer ("Odyseja")


Motyw wędrówki w literaturze

BIBLIA - Księga Rodzaju - wyrazistym przykładem człowieka skazanego na tułaczkę jest Kain, który w przypływie zazdrości zabił własnego brata. Obaj bracia składali przed Bogiem ofiarę - dziękowali w ten sposób za owoce swojej pracy. Abel złożył w ofierze owcę, a Kain pierwsze plony zboża. Abel miał czyste serce i jego ofiara radowała Pana Boga. Kain zaś, był zazdrosny i Bóg nie przyjął jego ofiary. Nie podobało... więcej

Motyw wędrówki w sztuce

"Przez ile dróg..." Bob Dylan

"Wędrowiec" albo "Syn marnotrawny" - obraz Hieronima Boscha

The Wanderer Above the Mists ("Wędrowiec przed morzem mgły") - Caspar DavidFriedrich

"Msza wędrującego" - spektakl Anny Chodakowskiej oparty na twórczości Edwarda Stachury.

Don Kichot i Sancho Pansa, Podróż na Wschód - Jacek Malczewski

"Don Kichot" - Vehan Bego

Podróżnik... więcej