Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Poeta
Po całym świecie
możesz szukać Polski, panno młoda,
i nigdzie jej nie najdziecie (…)
A jest jedna mała klatka –
o, niech Jagusia przymknie
rękę pod pierś (…)
---A tam puka?
Panna młoda
I cóż to za nauka?
Serce-!-?
Poeta
A to Polska właśnie.


„Przedwiośnie” - Stefan Żeromski przedstawia społeczeństwo polskie postawione wobec odzyskanej niepodległości. Pisarz, zaniepokojony sytuacją polityczno-ekonomiczną, nieporadnością rządu i parlamentu, wewnętrzna anarchia, pyta o przyszłość narodu i Rzeczpospolitej. Ukazuje przestarzałą strukturę społeczną – beztroską szlachtę bawiącą się w Nawłoci, młodych, zaangażowanych rewolucjonistów (Antoni Lulek) czy doświadczonych demokratów (Szymon Gajowiec). Powieść nie daje odpowiedzi, jaka ma być Polska. Autor polemizując z poszczególnymi wizjami nawołuje do rozsądnego i wyważonego rozważenia nurtujących państwo problemów.

„Granica” – Zofia Nałkowska krytykuje społeczeństwo polskie i jego podziały po odzyskaniu niepodległości. W latach trzydziestych władza należy do karierowiczów i ludzi pozbawionych skrupułów. Problemy społeczne nie zostały rozwiązane- nierówności społeczne pogłębiły się, a wzbogacili się tylko ci, którzy bezwzględnie dążyli do celu.

„Bal w operze” – Julian Tuwim ukazuje w groteskowy sposób obraz elit ówczesnego społeczeństwa polskiego. Przeczuwając nadciągającą katastrofę narodową obnaża ich zakłamanie, rozpasanie, seksualizm i skłonność do zabawy.

„Kwiaty polskie” – Julian Tuwim są wyrazem tęsknoty artysty za ojczyzną. Poemat poetycki zawiera swobodne dygresje: opisy przyrody, polemiki polityczne, liryczne wyznania, patriotyczne inwokacje. Autor opisuje również dzieje kilku łódzkich rodzin od szczytów społecznych po biedę. Fabryczną Łódź możemy obserwować oczami dziecka, jak i dojrzałego obserwatora.

„Ferdydurke” - Witold Gombrowicz dogłębnie demitologizuje polską historię i tradycje, przedstawiając groteskowy obraz wielu środowisk ówczesnej Polski. Do Formy sprowadził mit poezji, wieszcza narodowego, dworku, a używając parodii i groteski obnażył ich fałsz.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Motyw szatana w sztuce
2  Motyw żony w literaturze
3  Motyw wolności w sztuce