Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
BIBLIA - W Starym Testamencie tytuł ”syn Boży” przybiera różne znaczenia. W liczbie mnogiej odnosi się do tych, którzy stanowią orszak Jahwe, jemu służą i są jego wysłannikami. Synami Bożymi są równie nazywani upadli aniołowie. Pierwszymi synami w historii świata byli Kain i Abel. Jednak żaden z nich nie został ojcem ludzkości – przypadło to najmłodszemu synowi Adama i Ewy – Setowi. W Nowym Testamencie ”Syn Boży” to mesjański tytuł Jezusa, ma on świadczyć Piosenka szczególnym związku Chrystusa z Ojcem i stwierdza jego absolutną wyższość nad innymi stworzeniami.„Król Olch” – J.W. Goethe opisuje nocną wyprawę ojca z synem przez ciemny las. Dziecko w gorączce widzi Króla Olch, postać z baśni germańskich, który nawołuje je do siebie. Ojciec nie rozumie majaczeń syna i nie zwraca uwagi na jego słowa. Przerażony chłopiec umiera ze strachu.

”Do Matki Polki” - Adam Mickiewicz swój wiersz kieruje do polskich matek. Twierdzi, że niewola w kraju powoduje, że ich synowie od małego powinni być przyzwyczajani do bólu, pracy i wczesnej, męczeńskiej śmierci. Szczególnie trudna jest rola matki, która musi wskazywać synom nie piękno, a okrucieństwo świata. Powinna uczyć pogardy, a nie miłości, ponieważ synowie muszą być przygotowani do walki za ojczyznę i do złożenia ofiary nawet z własnego życia.”Pan Tadeusz” - A. Mickiewicz jedną z głównych postaci czyni młodego Tadeusza, syna Jacka Soplicy. Wychował go i zastępował mu ojca Sędzia, któremu młody człowiek zawdzięcza edukację i wpojone wartości. Gdy na Litwę wkraczają wojska napoleońskie, dobrowolnie zaciąga się do służby wojskowej, tak, jak czynili to jego przodkowie wyrusza by bić się za ojczyznę.

”Nie-Boska komedia” - Zygmunt Krasiński pisze o Orciu, syn hrabiego Henryka, który jest uosobieniem dziecięcej niewinności - piękniał świeżością dzieciństwa mleczną - co pozwala mu stać się poetą prawdziwym, wieszczem kontaktującym się ze światem pozaziemskim. Ten dar unicestwia i tak już nieszczęśliwe (niewidome od czternastego roku życia) dziecko, jest przyczyną jego przedwczesnej śmierci - Orcio ginie zabity przez przypadkową kulę podczas oblężenia Okopów św. Trójcy. Orcio to niezwykły syn, „przykuty do ziemi anioł”, chłopiec kruchy, nadwrażliwy, żyjący w świecie ducha, wizji, będący przedmiotem walki dobrych oraz złych mocy.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Polska / Polacy w literaturze
2  Dwór w literaturze
3  Motyw szatana w sztuce