Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Powrót posła” – Julian Ursyn Niemcewicz w swej komedii politycznej, obok wątku miłosnego, przedstawia poglądy podzielonej wówczas szlachty. Podkomorzy wraz z synem są zwolennikami reform, zaś konserwatysta Gadulski opowiada się za istniejącym systemem politycznym i zachowaniem liberum veto.

„Balladyna” – Juliusz Słowacki – nawiązując do tragedii Szekspira przedstawia problem żądzy władzy za wszelka cenę. Balladyna pragnąc dla wyłącznej władzy dla siebie używa wszelkich sposobów, nie cofa się nawet przed zabójstwem siostry – Aliny. Ginie od pioruna wydając trzy razy skazujący wyrok na siebie.

„Ubu król, czyli Polacy” - Alfred Jarry sparodiował Szekspirowskiego „Makbeta”. Stworzona przez niego postać – król Ubu, wpisał się na trwałe w świadomość kulturową, stając się jednym z literackich archetypów. Jego postać uchodzi za symbol aroganckiej i bezczelnej głupoty władcy, jego despotyzmu, chciwości, megalomaństwa, tchórzostwa.. Przedstawiona w satyrycznej grotesce rzeczywistość wydaje się absurdalną. Czytając dzisiaj tę przezabawną i skrzącą się dowcipem sztukę Jarry`ego, trudno oprzeć się wrażeniu, że rozmaici królowie Ubu pojawiają się wśród nas, nierzadko nadając ton współczesnej polityce i życiu społecznemu.

„Krzyżacy” - Henryk Sienkiewicz opisuje Jagiełłę, który przyjął chrzest, poślubił Jadwigę i został królem Polski. Autor ukazał go jako człowieka bardzo religijnego, władcę wielkodusznego, ale również srogiego i porywczego, wybitnego wodza na polu bitwy, rycerza odważnego, który jednak wojnę traktował jak ostateczność, nigdy do niej nie dążył. Król był wzorem rycerskości, szybko, jako wczorajszy poganin, przyswoił sobie zachodnie wzorce zachowań, stroju, postępowania na polu bitwy.

„Quo vadis” – Henryk Sienkiewicz opisuje rządy Nerona. Władca jest obłąkanym tyranem, otoczonym rzesza pochlebców, z których żaden nie jest w stanie przeciwstawić się szalonym pomysłom władcy. Po to, by Neron mógł opiewać pożar Troi, zostaje podpalony Rzym i giną tysiące ludzi.

„Mistrz i Małgorzata” - Michaił Bułhakow ukazuje absurd totalitarnej władzy. Przedstawia obraz Moskwy, na etapie rozkwitu instytucji komunistycznego państwa. Biurokracja zostaje doprowadzona do absurdu: o wszystkim decydują urzędnicy niższych lub wyższych szczebli, na wszystko trzeba mieć zgodę odpowiedniej instancji, mnożą się różnego rodzaju zarządy, w których pozorują pracę tysiące ludzi. Prawdą jest tylko to, co zostało potwierdzone urzędowym pismem z pieczęcią. Życiem zbiorowym rządzi obłuda, strach, zakłamanie oraz głupota, bezmyślność.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Rodzina w sztuce
2  Motyw marzeń/marzyciela w sztuce
3  Motyw przemijania w literaturzeGaleria: