Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Marsylianka” – Claude Joseph Rouget de Lise stworzył pieśń podrywającą rewolucjonistów – dzieci ojczyzny do walki z absolutyzmem o wolność, równość, braterstwo. Zgodnie z oświeceniowym duchem wzywał do obalenia tyranii w imię wolności jednostki. Oficjalny hymn Republiki Francuskiej.

„Oda do młodości” – Adam Mickiewicz nawołuje do burzenia starych, skostniałych form rzeczywistości.

„Uspokojenie” – Juliusz Słowacki zgodnie z filozofią genezyjską przedstawia rewolucję jako nie tylko rzeczywiste wydarzenie, ale przede wszystkim starcie sił metafizycznych,;
tam się ciemni aniołowie biją,
tam szatan ogniste przywoławszy moce
koń swój brązowy ciska…

Nastrój rewolucyjnej wizji wzmaga autor przez zatarcie kontrastów i wprowadzenie nieziemskich dźwięków. Rewolucja ma umożliwić uzyskanie wyższego stopnia doskonałości, dlatego według autora musi się odbywać przez mękę ciał.

„Nie-Boska komedia” – Zygmunt Krasiński w II i IV części swego dramatu ukazuje apokaliptyczny obraz rewolucyjnego obozu oraz moralne i duchowe dylematy jej przywódcy – Pankracego. Rewolucja w dramacie została ukazana przede wszystkim jako konflikt dwóch racji: rewolucjonistów i arystokratów. Nocna wędrówka hrabiego Henryka przez obóz rewolucjonistów unaocznia destrukcję wszelkich wartości. Warstwy niższe buntują się nie tylko przeciwko uprzywilejowanym, szlachetnie, urodzonym, ale także bankierom, fabrykantom, kupcom - przedstawicielom kapitalizmu. Hasła rewolucji mówią o wolności, równości, wystawieniu rachunków za lata upokorzeń, wyzysku, jednak jedyną ideą spajającą masy jest chęć zemsty. Bunt kieruje się przeciwko wszystkiemu, co można skojarzyć z tradycyjnymi wartościami. Rewolucja w tym dramacie to przede wszystkim orgia, uczta biednych na gruzach świata bogatych. Chłopi powtarzają: Panom tyranom śmierć - nam biednym, nam głodnym, nam strudzonym jeść, spać i pić. Krasiński w rewolucji widzi przede wszystkim motłoch żądny krwi, uważa, że wyzwala ona najprymitywniejsze instynkty:
„Czy widzicie jak oni czekają niecierpliwie –
szemrzą miedzy sobą do wrzasków się gotują –

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Rodzina w literaturze
2  Śmierć w literaturze
3  Motyw matki w literaturze