Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Przygody dobrego wojaka Szwejka – Jarosław Haek opisuje losy handlarza psów z Pragi, Józefa Szwejka podczas I wojny światowej. Uważany za niespełna rozumu bohater zostaje szeregowym żołnierzem i ordynansem pułku piechoty. Autor przedstawia jego zgłoszenie się do wojska, pobyt w szpitalu, więzieniu i na służbie u porucznika Lukasza i feldkurata Katza. Dzięki niezwykłemu cynizmowi wyśmiana zostaje austriacka wojskowo-biurokratyczna monarchia.

Paragraf 22 – Joseph Heller jest autorem jednej z najwybitniejszych powieści amerykańskich XX wieku. Utrzymana została w poetyce czarnego humoru, ukazuje bezsens wojny i armii oraz towarzyszącej im biurokracji. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, fanatyków, idiotów mających tylko jeden cel - utrzymać się przy życiu.


Cienka czerwona linia - James Jones - powieść odwołuje się do doświadczeń frontowych pokolenia Amerykanów urodzonych w początkach lat 20. XX w. Narrator nie przedstawia współczesnej wojny jako walki w skali państw i narodów, lecz uwypukla postawy i stany emocjonalne zindywidualizowanych bohaterów, postawionych w sytuacji ekstremalnej.

Żal - Józef Czechowicz traktuje o smutku, melancholii oraz niepokoju wywołanych przeczuciem nadchodzącej wojny. Podmiot liryczny wyraża tęsknotę za czymś, co utracił, a czego już nie odzyska.

Bagnet na broń – Władysław Broniewski ujawnił w wierszu wszystkie obawy, jakie narastały w nim od dawna: lęk przed utratą domu („Kiedy przyjdą podpalić dom”), nagłe nocne wyrwanie ze snu, gdy trzeba stanąć na baczność i albo poddać się – albo – jak przekonywał – bronić siebie oraz Polski, stanąć u drzwi. Broniewski chciał przestrzec rodaków przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

Dywizjon 303 - Alfred Fiedler o swej książce pisze: „Spośród wszystkich moich książek Dywizjon 303 jest chyba utworem pisanym najbardziej na gorąco, pod bezpośrednim wrażeniem rozgrywających się w 1940 roku wypadków: pierwsze stronice powstawały już podczas ostatniej fazy owego osobliwego dramatu, nazwanego Bitwą o Brytanię, a ostatnie stronice kończyłem kilkanaście tygodni później, kiedy wciąż jeszcze, niby echo owej bitwy, warczały nocą nad Londynem motory Luftwaffe i padały bomby na miasto”.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Motyw zbrodni w literaturze
2  Motyw snu w sztuce
3  Młodość w sztuce