Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
”Oda do młodości” - A. Mickiewicz po raz pierwszy w literaturze polskiej tak silnie podkreślił odrębność młodości. Autor wzywa w niej do walki o postęp i dobro ludzkości oraz odrzucenie świata „starych”, co wyrażają słowa:
„trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe”
Wieszcz gloryfikuje również świat idealistów, kierujących się szczytnymi i szlachetnymi celami. Dominuje rewolucjonizm, wezwanie do buntu. Występuje także podział na „starych” i „młodych”, opozycją do samolubnego skostniałego świata starości stanowi radosny świat marzeń, „rajska dziedzina ułudy”. Mickiewicz przeciwstawia wartość rozumu, podkreślaną przez klasyków, miłości i młodzieńczemu entuzjazmowi. To młodość ma stworzyć świat ducha, została ona w utworze uznana za siłę tworzącą, mającą moc sprawczą. Przy czym świat ducha jest czymś wyższym od rzeczywistości materialnej, którą poeta przypisał starszym generacjom przez wiek zamroczonym.

”Kordian” – J. Słowacki w pierwszej części utworu ukazuje poszukiwania drogi życia przez Kordiana, psychicznie starego młodzieńca, pragnącego wyrwać się z duchowego zamętu wczesnej młodości, odrzucić nudne, bezpieczne i wygodne istnienie. Kordian to podobnie jak autor ”nieodrodne dziecię wieku”, rozdarty przez sprzeczne uczucia, ogarnięty pragnieniem wielkiego czynu, porywającej idei, dręczony przez jaskółczy niepokój młodzieniec. Błąka się po Europie, by po wielu rozczarowaniach podjąć próbę zabicia cara Mikołaja w Warszawie.

”Do młodych” - A. Asnyk sugeruje, że młode pokolenie na pierwszym miejscu stawia wiedzę i prawdę. Mają one rządzić wiekiem pary i elektryczności. Asnyk jest sceptyczny wobec tego entuzjazmu młodych, daje im wyraźne przestrogi: wiedza to jeszcze nie jest mądrość. Nowy, lepszy świat, rozszerzenie wiedzy to naturalnie elementy postawy młodych akceptowane i przez Asnyka. To, co niegdyś było dobre, zasługuje jednak także na ocalenie. Autor próbuje pogodzić poszukiwanie nowego z szacunkiem dla osiągnięć starego pokolenia. Nawołuje, by ”nie deptać przeszłości ołtarzy”.

”Siłaczka” -S. Żeromski opisuje historię młodych ludzi, szerzących wśród chłopstwa ideę pozytywistyczna: "pracy u podstaw". Bohaterami są dwie zupełnie odmienne osoby. Stanisława Bozowska przekazywała, jak najlepiej umiała, wiedzę chłopskim dzieciom. Szerząc oświatę zapłaciła za swoje ideały najwyższą cenę - zmarła na tyfus. Inaczej podchodził do pracy Paweł Obarecki, który przybył do Obrzydłówka pragnąc szerzyć higienę i leczyć ludzi. Początkowo, tak jak Stanisława żyje w nędzy, całkowicie poświęcając się pracy dla ludzi, ale szybko zmienia się w karierowicza, wyzyskując chłopów za każdą udzieloną usługę.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Motyw tańca w sztuce
2  Motyw wędrówki w literaturze
3  Śmierć w sztuceStreszczenia książek
Tagi: