Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
”Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski opisuje historię, pochodzącego z nizin społecznych, doktora Tomasza Judyma. Po zdobyciu wykształcenia decyduje się nieść pomoc pokrzywdzonym i biednym ludziom. Doktor Judym podejmuje samotną walkę o naprawę świata. Cierpi, ponieważ jego idea każe mu zrezygnować ze szczęścia osobistego, dlatego rozstaje się z ukochaną Joanną Podborską, uważając, że człowiek nie może być szczęśliwy, gdy dookoła panuje nędza i obojętność.

”Medaliony” - Z. Nałkowska ukazuje cierpienia zarówno dorosłych, jak i dzieci spowodowane wojną i całym jej okrucieństwem. Ludzie po zakończeniu wojny nie mogą zapomnieć o ogromie bólu, ich psychika nigdy już nie będzie taka, jak przed wojn.


”Taniec” - Cz. Miłosz pisze:
”Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I idzie tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co.”

Refleksja ta odnosi się do konsekwencji, jakie wywołuje w człowieku ogrom cierpienia. Powoduje ono otępienie, obłęd, obojętność, zapomnienie o tym, w co się wcześniej wierzyło. Zniewolona świadomość odrzuca to, co zbędne, a człowiek osiąga stan ”bydlęcego spokoju”.

”Malowany ptak” – Kosiński przedstawia koszmar i okrucieństwo, którego doświadcza mały tułacz – bohater zagubiony podczas wojny na wschodnich krańcach Rzeczpospolitej.

”Opowiadania” – W. Borowski ukazuje ludzi podczas wojny cierpiących głód i nieustannie zagrożonych śmiercią. Cierpienie doprowadza do znieczulicy, a jedynym pragnieniem staje się chęć ocalenia własnego życia.

”Dżuma” - A. Camus pokazuje całą rozpiętość ludzkiego cierpienia od fizycznych po moralne męki. Dżuma ogarniająca Oran stawia ludzi przed trudnymi wyborami.

”Inny świat” - G. Herling-Grudziński, opisując losy jeńców przetrzymywanych w łagrach, dotyka dna ludzkiego cierpienia. Herling-Grudziński przedstawia codzienną rzeczywistość obozu, wykorzystanie ludzi w różnych porach roku, okrucieństwo życia erotycznego, reakcję więźniów na głód, poniżenie, niedostatek. W ekstremalnych warunkach ludzie przestają współczuć innym, liczy się dla nich tylko własne przetrwanie. Ludzie na granicy wyczerpania często zapominają, jaki sens ma człowieczeństwo.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Motyw wolności w sztuce
2  Motyw wsi w sztuce
3  Motyw żony w literaturze