Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Folwark zwierzęcy” – Georg Orwell opisuje przebieg rewolucji i proces kształtowania się totalitarnej rzeczywistości porewolucyjnej na przykładzie zwierzęcej farmy. Zwierzęta zbuntowały się przeciw gospodarzowi – Jonsowi, który je wykorzystywał. Przyświecały im hasła równości i braterstwa. Szybko jednak okazało się, że niektóre zwierzęta są równiejsze. Świnie zaczęły dominować nad innymi i korzystać z przywilejów, wykorzystując swą władzę do ucisku innych zwierząt. Odpowiedzialność za zło i wypaczenia ponoszą zrzucając na innych. Orwell pokazuje, że rewolucja nie prowadzi do niczego dobrego. Wręcz przeciwnie: powoduje powstanie jeszcze większego ucisku i zniewolenia.

„Tango” – Sławomir Mrożek przedstawia rewolucje o charakterze historiozoficznym. Podobnie jak w rzeczywistości nakładają się one wzajemnie na siebie, jednak Mrożek przejaskrawia niektóre ich elementy. W utworze mamy do czynienia z rewolucją obyczajowo-artystyczną, która przeprowadzają rodzice Artura. Niszczą skostniałe formy, łamią konwencje, w ich domu panuje chaos, będący naturalna konsekwencja rewolucyjnego przewrotu. W tym momencie dochodzi do kontrrewolucji, mającej na celu powrót do wcześniejszych schematów i wartosci. Młodzi, reprezentowani przez Artura, buntują się przeciwko brakowi konwencji i sprawdzonych modeli postępowania, próbują przywrócić dawne tradycje. Zamiast nich zwycięża brutalny totalitaryzm, „trzecia siła”, tania kultura masowa, czyli Edek. Jego sukces odzwierciedla taniec z ostatniej sceny dramatu. Wszystkie przemiany - rewolucja Stomila i Eleonory, kontrrewolucja Artura, zwycięstwo Edka - doprowadzają w rezultacie do sytuacji, w której kryzys wartości jeszcze się pogłębia, a zamiast nowej idei, zwycięża bezmyślność i fizyczna siła.

„Pokłon Rewolucji Październikowej” – Władysław Broniewski, sympatyzujący z władzami socjalistycznymi, napisał propagandowy wiersz wychwalający we wzniosłej, pełnej patosu konwencji rolę Rewolucji Październikowej. Podmiot liryczny podkreśla przede wszystkim ważkość zmian, jakie dzięki niej zaszły w ZSRR i Polsce – ukształtowanie nowego ustroju politycznego, poprawę warunków bytowych robotników oraz umocnienie pokoju na świecie.strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Miasto w sztuce
2  Śmierć kochanków
3  Pojęcia związane ze śmiercią (frazeologia)Streszczenia książek
Tagi: