Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Epitet stały jest to przymiotnik lub wyrażenie, które jest regularnie i powtarzalnie używane w odniesieniu do określonej osoby, rzeczy lub idei, dodając jej pewne charakterystyczne cechy lub atrybuty, np. "Bóg Wszechmogący".

Epitety stałe często występowały w literaturze antycznej, chociażby w eposach Homera: "boski Hektor", "szybkonogi Achilles", "piękna Afrodyta".

Zobacz fragment Odysei Homera, przełożonej na język polski przez Lucjana Siemieńskiego:
Odpowiedział jej na to Kronid gromowładny:
„Jakiż to z ust twych wyraz wymknął się nieskładny?
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

  Dowiedz się więcej
1  Stylizacja patetyczna – jak podkreślić podniosłość tekstu
2  Liryka - definicja, podział, najważniejsz gatunki liryki
3  Ułóż dowolne zdania, w których zastosujesz różne rodzaje podmiotu. Podkreśl go w zdaniach