Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Inwokacja - to termin literacki pochodzący od łacińskiego słowa "invocatio", co oznacza "wezwanie". Jest to rozbudowana apostrofa, w której autor utworu zwraca się do bóstwa, muzy z prośbą o natchnienie, wsparcie lub przewodnictwo w procesie twórczym.


Choć inwokacja najbardziej znana jest z eposów klasycznych, to występuje również w literaturze nowożytnej i współczesnej, często w mniej formalnej formie.

Funkcja inwokacji


Inwokacja ze względu na swoją specyficzną budowę (występuje na początku wiersza czy eposu) służy przede wszystkim wprowadzeniu do tekstu. Często sugeruje też, że dalsza część będzie dotyczyła tematów ważnych, wzniosłych i poruszających. Nierzadko w inwokacji poeta prosi muzę, bóstwo czy patrona o inspirację oraz natchnienie. Ponieważ pisana jest w uroczystym, patetycznym stylu, buduje odpowiednie napięcie i daje natychmiastowe poczucie, że cały tekst będzie równie podniosły.

Inwokacja - przykłady z literatury


Homer, Odyseja
tłum. Lucjan Siemieński:
"Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi
Zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej
Siła różnych miast widział, poznał tylu ludów
Zwyczaje, a co przygód doświadczył i trudów!"


Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, przypuszczalny autor: Mikołaj z Mierzyńca:
"Gospodzinie wszechmogący,
Nade wszystko stworzenie więcszy,
Pomożymi to działo słożyć,
Bych je mógł pilnie wyłożyć
Ku twej fały rozmnożeniu,
Ku ludzkiemu polepszeniu!"


Wergiliusz, Eneida
tłum. Tadeusz Karyłowski:
"[…] Muzo, wskaż mi przyczyny, jaki żal kryjomy
Lub boleść skłania bogów królową, iż męża
Zbożnego tylu przygód i prac uciemięża
Brzemieniem? Więc gniew taki i niebian pierś pali? "


Pan Tadeusz Adam Mickiewicz:
"Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!"
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Metafora, definicja, przykłady, test
2  Odmiana przez przypadki – poznaj ją od podszewki
3  Dialektyzacja – korzystajmy z bogactwa gwar