Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
To właśnie w liceum, mając zaledwie niespełna piętnaście lat, przyszły poeta, dramaturg i prozaik, najwybitniejszy przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego stworzył swe pierwsze utwory. Były to przede wszystkim listy o zabarwieniu moralistyczno-satyrycznym, ale także elegie i ody, wszystkie utrzymane w stylu twórców romantyzmu Zachodniej Europy.

Gdy skończył liceum w wieku osiemnastu lat, osiadł w ówczesnej stolicy Rosji – Petersburgu. Tam zaczął udzielać się artystycznie, rozwijać swój talent literacki. Należał między innymi do grupy Arzamas czy kółka literackiego Zielona lampa, w którym nawiązał kontakty z rewolucjonistami ze sfer szlacheckich (dekabrystami). Efektem zetknięcia się z nowymi poglądami były wiersze negujące tyranię cara Aleksandra I i Mikołaja I, np. Bajki Noël (1818),wiersz Do Czaadajewa (1818) prochłopska elegia Wieś (1819) czy oda Wolność z 1817 roku (wydana dopiero w 1856), w której obnażył swe rewolucyjne poglądy:
Przeklinam samowładczy tron,
A ciebie, łotrze, nienawidzę!
Twą zgubę, twoich dzieci zgon,
Z uciechą bezlitosną widzę.


Puszkin za swą antycarską działalność literacką został zesłany na południe Rosji, na Kaukaz. Wcześniej ogłosił jeszcze swój pierwszy poemat Rusłan i Ludmiła, w którym przeniósł na rosyjski grunt powszechną fascynację pewnym Anglikiem – Bayronem, rozwijaną w późniejszych utworach ku uciesze odbiorców (Jeniec kaukaski (1822), Fontanna Bachczyseraju (1823), Cyganie (1824). Prócz wpływu autora Giaura, dzieła Puszkina są pełne odwołań do utworów Waltera Scotta (np. niedokończony utwór prozatorski – powieść historyczna Murzyn Piotra Wielkiego (napisana w 1827, wydana w 1837 roku).

W czasie etapu przymusowego zesłania, na którym przebywał w Kiszyniowie, w Odessie, na Kaukazie i na Krymie poznał realia życia rosyjskiego Orientu i przeżył fascynację górami. Napisał słynne wiersze Sztylet czy Więzień oraz rozpoczął pracę nad swym największym i najbardziej znanym dziełem – poematem dygresyjnym Eugeniusz Oniegin (Евгений Онегин), które ukończył w 1831 roku, mieszkając już w Bołdino pod Moskwą.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij




dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Rękawiczka - streszczenie
2  Narodziny epoki - wpływ sentymentalizmu i preromantyzm
3  Fantazy - bohaterowie, opracowanie



Streszczenia książek
Tagi: