Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1824 roku Puszkin mógł przenieść się do majątku matki, czyli swego rodzinnego domu (jego kara została tym samym złagodzona) - wsi Michajłowskoje koło Pskowa. Nowa okolica zainspirowała go do napisania tragedii romantycznej Borys Godunow, na podstawie której Modest Musorgski stworzył libretto i muzykę do głośniej opery pod tym samym tytułem.

Puszkin jest ważną postacią w historii Polski. Najpierw zaprzyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, tłumacząc jego kilka wierszy na język rosyjski, by w 1830 roku napisać list, w którym zażądał stłumienia powstania listopadowego: Wieść o powstaniu w Polsce prawdziwie mnie wzburzyła! Nasi starzy wrogowie zostaną więc wytępieni. ...Wojna , która ma się zacząć, będzie wojną na eksterminację, albo przynajmniej trzeba, żeby taką była. Z okazji podporządkowania Warszawy swej ojczyźnie, opublikował wiersz Oszczercom Rosji oraz Rocznica Borodina, rozpoczynając tym samym słynną polemikę z autorem Dziadów. Mickiewicz także miał swój głos w dyskusji, co widać w takim utworach, jak wiersz Do przyjaciół Moskali czy Ustęp III części Dziadów (Puszkin po lekturze tego ostatniego wydał poemat historiozoficzny Jeździec miedziany, będący efektem inspiracji twórczością wieszcza).
Jego małżeństwo z Natalią Nikołajewną Gonczarową, któremu towarzyszyła przeprowadzka do Petersburga (pozostawał wciąż pod specjalnym nadzorem policyjnym) dobrze wpłynęło na twórczość pisarza.

Wydawał coraz więcej (powieści: Dubrowski (1832-1833) oraz Dama pikowa (1834), powieść historyczna o buncie Pugaczowa Córka kapitana (1833-1836), obszerna Historia Pugaczowa (1834). Jego biografia ma także epizod dziennikarski. W 1836 roku pisarz zaczął redagować własne pismo – miesięcznik społeczno-literacki „Sowriemiennik” (niestety wkrótce zbankrutowało).
Śmierć Puszkina jest efektem intrygi dworskiej, w wyniku której w imię obrony honoru żony pojedynkował się z francuskim emigrantem G. d'Anthèsem i zmarł ciężko ranny w dwa dni później – 10 lutego 1837 roku. Pogrzeb odbył się bez rozgłosu na cmentarzu przyklasztornym w guberni pskowskiej. Na wieść o jego śmierci Adam Mickiewicz ogłosił w piśmie „Le Globe” artykuł zatytułowany Puszkin i ruch literacki w Rosji, który podpisał wiele mówiącym określeniem – Przyjaciel Puszkina, szesnastoletni wówczas Fiodor Dostojewski przywdział żałobę, a przebywający akurat we Włoszech Gogol napisał: Nie mogła nadejść z Rosji gorsza wiadomość. Wraz z nim odchodzi największa radość mojego życia.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Maria - streszczenie
2  Muzyka w romantyzmie
3  IndywidualizmStreszczenia książek
Tagi: