Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1824 roku Puszkin mógł przenieść się do majątku matki, czyli swego rodzinnego domu (jego kara została tym samym złagodzona) - wsi Michajłowskoje koło Pskowa. Nowa okolica zainspirowała go do napisania tragedii romantycznej Borys Godunow, na podstawie której Modest Musorgski stworzył libretto i muzykę do głośniej opery pod tym samym tytułem.

Puszkin jest ważną postacią w historii Polski. Najpierw zaprzyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, tłumacząc jego kilka wierszy na język rosyjski, by w 1830 roku napisać list, w którym zażądał stłumienia powstania listopadowego: Wieść o powstaniu w Polsce prawdziwie mnie wzburzyła! Nasi starzy wrogowie zostaną więc wytępieni. ...Wojna , która ma się zacząć, będzie wojną na eksterminację, albo przynajmniej trzeba, żeby taką była. Z okazji podporządkowania Warszawy swej ojczyźnie, opublikował wiersz Oszczercom Rosji oraz Rocznica Borodina, rozpoczynając tym samym słynną polemikę z autorem Dziadów. Mickiewicz także miał swój głos w dyskusji, co widać w takim utworach, jak wiersz Do przyjaciół Moskali czy Ustęp III części Dziadów (Puszkin po lekturze tego ostatniego wydał poemat historiozoficzny Jeździec miedziany, będący efektem inspiracji twórczością wieszcza).
Jego małżeństwo z Natalią Nikołajewną Gonczarową, któremu towarzyszyła przeprowadzka do Petersburga (pozostawał wciąż pod specjalnym nadzorem policyjnym) dobrze wpłynęło na twórczość pisarza.

Nie uwierzysz, ile czasu marnujesz na naukę.

Zobacz jak odzyskać stracone godziny
Wchodzę >>>>>>>>
Nie uwierzysz, ile czasu marnujesz na naukę.


Zobacz jak odzyskać stracone godziny

Wchodzę >>>>>>>>

Wydawał coraz więcej (powieści: Dubrowski (1832-1833) oraz Dama pikowa (1834), powieść historyczna o buncie Pugaczowa Córka kapitana (1833-1836), obszerna Historia Pugaczowa (1834). Jego biografia ma także epizod dziennikarski. W 1836 roku pisarz zaczął redagować własne pismo – miesięcznik społeczno-literacki „Sowriemiennik” (niestety wkrótce zbankrutowało).
Śmierć Puszkina jest efektem intrygi dworskiej, w wyniku której w imię obrony honoru żony pojedynkował się z francuskim emigrantem G. d'Anthèsem i zmarł ciężko ranny w dwa dni później – 10 lutego 1837 roku. Pogrzeb odbył się bez rozgłosu na cmentarzu przyklasztornym w guberni pskowskiej. Na wieść o jego śmierci Adam Mickiewicz ogłosił w piśmie „Le Globe” artykuł zatytułowany Puszkin i ruch literacki w Rosji, który podpisał wiele mówiącym określeniem – Przyjaciel Puszkina, szesnastoletni wówczas Fiodor Dostojewski przywdział żałobę, a przebywający akurat we Włoszech Gogol napisał: Nie mogła nadejść z Rosji gorsza wiadomość. Wraz z nim odchodzi największa radość mojego życia.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Maria - streszczenie
2  Muzyka w romantyzmie
3  IndywidualizmStreszczenia książek
Tagi: