Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
26.Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006.
27.Nasiłowska A., Literatura współczesna, Warszawa 2000.
28.Nowacki D., Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., Kraków 1999.
29.Orski M., Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej prozy, Wrocław 2006.
30.Pieczka B., Teoria i typologia opowiadania (1945-1963). Z zagadnień struktury i narracji.
31.Prokop J., Lekcja rzeczy, Kraków 1972.
32.Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1993 (i wyd. nast.).
33.Słownik literatury polskiej XX wieku pod red. Marka Pytasza, Katowice 2001.
34.Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973.
35.Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, Warszawa 1995.
36.Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2005.
36 a)Stala M., Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
36 b)Szaruga L., Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów, Wrocław 1993.
37.Szpytma B., Poezja współczesna, Warszawa 1995.
38.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2002.
39.Wiech A., Poezja polska po 1956 roku, Warszawa.
40.Węgrzyniakowa A., Słownik Literatury Polskiej XX wieku, Katowice 2001.
41.Wolny-Zmorzyński K., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
42.Wójcik T., Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, Warszawa 2000.
43.Wyka M., Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych pod red. Włodzimierza Maciąga, Wrocław 1987.
44.Zawada A., Literackie półwiecze 1939-1989, Wrocław 2001.
45.Żynis B., Współczesność, [w:] Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności, Bielsko-Biała 2003.

Artykuły:

1.Błaszak D., Spotkać współczesność. Wywiady, [na:] http://www.miastoliteratow.com/docs/wywiady5.pdf, s. 16.
2.Czarna dziura lat osiemdziesiątych. osiemdziesiątych literaturze ostatniej dekady (Dyskusja: J. Błoński, T. Nyczek, J. Jarzębski, M. Stala oraz J. Pilch), „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 13.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie „Madame”
2  Problematyka „Madame”
3  Literatura iberoamerykańskaKomentarze: Bibliografia

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: