Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zorganizowanie przez oddziały NKWD w okolicach Augustowa obławy augustowskiej, w której aresztowano około 2 tysięcy członków podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego (600 zamordowano w nieznanym miejscu).
Utworzenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Polsce, czyli cenzury.
Sierpień – podpisanie umowy o granicy polsko- radzieckiej na linii Curzona w Moskwie.
Wrzesień – wypowiedzenie przez polski rząd konkordatu z Watykanem z 1925 roku; kapitulacja Japonii.

Lata 1945 – 1947 - Polska dąży do zawarcia układu o przyjaźni z Francją i wyegzekwowania zapisu o pomocy wojskowej na wypadek agresji niemieckiej. Niestety, po ogłoszeniu doktryny Trumana, zwanej doktryną powstrzymywania ZSRR, Francja wycofuje się z rozmów.


1946
Styczeń - Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ (2-letnia kadencja).
Marzec - Winston Churchill w amerykańskim mieście Fulton wypowiada w czasie wystąpienia słowa o „żelaznej kurtynie”, dzielącej Europę od Szczecina po Triest:

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także - w wysokiej i rosnącej mierze - kontroli ze strony Moskwy.


Wrzesień - sekretarz stanu USA James Byrnes przemawia w Stuttgarcie i określa politykę Stanów Zjednoczonych względem Niemiec i państw europejskich, nazywając granice na Odrze i Nysie Łużyckiej jako „rozwiązanie tymczasowe” (uznanie nowych granic uzależniał od demokratycznych wyborów w Polsce).
Polski rząd dąży do zezwolenia na udział ministrów spraw zagranicznych w konferencjach kończących wojnę, zwłaszcza w posiedzeniach dotyczących Niemiec.
Tuż przed wyborami do sejmu mają miejsce aresztowania kluczowych działaczy opozycyjnych, mimo iż rządy państw zachodnich wysyłały noty protestacyjne.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  „Los utracony” - streszczenie
2  Nowa Fala (`68)
3  Pokolenie „Współczesności” (`56)