Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Mianowanie Stefana Wyszyńskiego Prymasem Polski (październik).

1949
Powołanie z inicjatywy Stalina Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)z udziałem państw socjalistycznych w Moskwie, jako wschodnioeuropejską odpowiedź na Plan Marshalla i powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (styczeń)
Powstanie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Powstanie RFN - Republiki Federalnej Niemiec.
Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej oraz NRD, z którym Polska nawiązuje stosunki dyplomatyczne (październik).

1950
Pierwsza polska audycja Radia Wolna Europa (kwiecień)
Układ z NRD o przyjaźni i granicy polsko-niemieckiej podpisany w Zgorzelcu.
Początek wojny w Korei, trwającej do lipca 1953, między Koreą Północną (wspieraną przez Chiny i ZSRR) a Południową (z USA oraz siłami ONZ przy boku).


1951
Podpisanie przez Japonię pokoju z państwami zachodnimi, kończącego okupację.

1952
Podpisanie polsko-radzieckiej umowy o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Przyjęcie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (lipiec).
Wybory do Sejmu (październik).
Złożenie urzędu premiera przez Józefa Cyrankiewicza i odwołanie rządu.
Bolesław Bierut premierem PRL.

1953
Śmierć Józefa Stalina i początek „odwilży”.
Zrzeczenie się przez rząd polski, pod wpływem ZSRR, spłaty reszty niemieckich odszkodowań wojennych.

1954
Uznanie przez Radę Państwa PRL „stanu wojny” z Niemcami za zakończony (luty).
Rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Odwołanie Bolesława Bieruta z funkcji premiera i zastąpienie go Józefem Cyrankiewiczem.
Powstanie Układu Warszawskiego.
Konferencja w Genewie w sprawie Indochin i Korei (lipiec).
Zawarcie układu paryskiego o włączeniu RFN do NATO (wszedł w życie 5 maja 1955).
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych RFN- ZSRR.
Odzyskanie suwerenności przez Austrię, w myśl postanowień Traktatu państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Austrii.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie „Madame”
2  Nowa Fala (`68)
3  Jackson Pollock i ekspresjonizm abstrakcyjny