Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1956
Udział delegacji polskiej w XX Zjeździe KPZR, na którym Nikita Chruszczow poddaje krytyce kult jednostki i potępia system stalinowski:
Terror ten był faktycznie skierowany nie przeciwko resztkom rozbitych klas wyzyskiwaczy, lecz przeciwko uczciwym pracownikom partii i państwa radzieckiego, przeciwko którym wysuwano kłamliwe, oszczercze, niedorzeczne oskarżenia o "dwulicowość", "szpiegostwo", "szkodnictwo", przygotowanie zmyślonych zamachów i tym podobne. [...] Bardzo ciężkie następstwa [...] miała także ta okoliczność, że w ciągu lat 1937–1941 wskutek podejrzliwości Stalina unicestwiono na podstawie oszczerczych oskarżeń wielu dowódców wojskowych i pracowników politycznych.

PZPR popiera radziecką interwencję zbrojną na Węgrzech.
Inwazja wojsk francusko-angielsko-izraelskich na Egipt.
Ogłoszenie niepodległości Maroka, Sudanu i Tunezji.
Wybuch powstania węgierskiego, będącego próbą zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma.
Wyścig USA i ZSRR o panowanie w kosmosie.
Uznanie końca wojny z Japonią przez kraje socjalistyczne i nawiązanie kontaktów dyplomatycznych.
Poznański Czerwiec zwany także powstaniem poznańskim, czyli pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne.
Powołanie Władysława Gomułki na VIII plenum KC PZPR na stanowisko I sekretarza KC PZPR.
Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Służby Bezpieczeństwa (SB).

1957
Zawarcie polsko-radzieckich układów o stacjonowaniu wojsk radzieckich w Polsce oraz o przeniesieniu naszych rodaków z ZSRR a także umów gospodarczych.
Rozwój polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej.
Podpisanie umów międzynarodowych - Traktatów Rzymskich, skupiających w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg.
Ogłoszenie tzw. doktryny Eisenhowera, prezydenta USA, zakładającej pomoc, także militarną, dla państw Bliskiego Wschodu, co w rzeczywistości było formą zabezpieczenia się przed ewentualną agresją komunistyczną.
Kolonia brytyjska Złotego Wybrzeża, nad Zatoką Gwinejską na zachodzie Afryki, zamienia się w Ghanę i uzyskuje niepodległość.

1958
Podpisanie przez Polskę i Czechosłowację porozumienia w sprawie granicy.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie „Madame”
2  Tadeusz Kantor - biografia
3  Krystian Lupa - biografia