Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1963
Zabójstwo prezydenta Johna F. Kennedy’ego, autora słów Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.
Podpisanie traktatu elizejskiego przez Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle’a, traktującego o współpracy między RFN a Francją i uważanego za symbol francusko-niemieckiego pojednania.

1964
Rezygnacja Nikity Chruszczowa ze stanowiska I sekretarza KPZR. Jego następcą zostaje Leonid Breżniew, a premierem Aleksiej Kosygin.
Obchody XX-lecia PRL i ogłoszenie z tej okazji amnestii dla więźniów.

1965
Początek wojny w Wietnamie, toczącej się na terytorium Wietnamu Południowego, Laosu i Kambodży.
Podpisanie układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy na dalszych 20 lat.
Obrady VI Światowego Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie (520 delegatów z 90 państw).
Wysłanie przez biskupów polskich listu do biskupów niemieckich.

1966
Wycofanie się Francji ze struktur wojskowych NATO.
Wizyta Charlesa de Gaulle’a w ZSRR, podczas której głosi potrzebę zjednoczonej, niezależnej od USA i ZSRR Europy (hasło „Europa ojczyzn”), powiązanej związkami gospodarczymi przy zachowaniu odrębności kulturowej poszczególnych krajów.
Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego.

1967
Potępienie przez rząd PRL izraelskiej agresji na kraje arabskie oraz zerwanie stosunków dyplomatycznych z tym państwem.
Złożenie wizyty w Polsce przez prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a.
Przeprowadzenie w Grecji wojskowego zamachu stanu, dającego początek blisko ośmioletnim rządom wojskowych junty czarnych pułkowników.
Konferencja w Karlowych Varach ujawniająca rozkład ruchu komunistycznego w Europie. Wzięli w niej udział czołowi przywódcy partii komunistycznych (bez przedstawicieli Rumunii, Jugosławii, Albanii, Szwecji, Holandii), którzy złożyli między innymi deklarację o normalizacji stosunków z RFN oraz oficjalnie zaakceptowali istnienie dwóch państw niemieckich.
„Wojna sześciodniowa” - taktyczny i strategiczny sukces Izraela, w trakcie której zajął on Synaj, Zachodni Brzeg Jordanu i Wzgórza Golan.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  „Los utracony” - streszczenie
2  Turpizm (antyestetyzm)
3  Literatura łagrowa