Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1968
Wojska polskie biorą udział w inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację, kończąc tym samym „praską wiosnę”.
Protesty polskich studentów w związku z administracyjnym zakazem wystawiania "Dziadów" Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie
Wydanie przez Breżniewa doktryny, zwanej także doktryną „ograniczonej suwerenności” państw socjalistycznych, w myśl której kraje Układu Warszawskiego ograniczały suwerenność państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej.

1969
Krwawe walki między ZSRR a Chinami nad rzeką Ussuri oraz nad Amurem.
Rozłam w ruchu komunistycznym na zwolenników Moskwy i Pekinu.
Początek nowej polityki wschodniej RFN.
Dotarcie na księżyc Neila Armstronga i Erwina Aldrina w Apollo 11 (część zwolenników teorii spiskowej uważa, że wszystkie misje Apollo zostały sfilmowane na specjalnie skonstruowanym planie) i wypowiedzenie pamiętnych słów:
To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości.


1970
Podpisanie w Warszawie, między Polską a RFN układu o nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Podwyżka cen produktów żywnościowych w PRL wywołująca tzw. wydarzenia grudniowe – wiece protestacyjne i strajki robotnicze, szczególnie nasilone w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, w wyniku których zginęły co najmniej 44 osoby, a 1160 zostało rannych.
Odsunięcie Władysława Gomułki od władzy. Pierwszym sekretarzem KC PZPR Edward Gierek.
Odwołanie Józefa Cyrankiewicza ze stanowiska premiera. Jego następcą Piotr Jaroszewicz.

1971
Zmiana nazwy Kongo-Leopoldville na Zair pod rządami dyktatora Mobutu Sese Seko, który jako głównodowodzący armii narodowej, w 1965 w wyniku zamachu stanu przejął władzę w państwie.

1972
Podpisanie przez Richarda Nixona i Leonida Breżniewa układu SALT I o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, stanowiącego element dialogu amerykańsko-radzieckiego podczas zimnej wojny.
Ratyfikowanie układów PRL – RFN, zakładających wypłacenie odszkodowania przez rząd RFN dla ofiar hitlerowskich eksperymentów medycznych.
Zaakceptowanie przez papieża Pawła VI granic administracji kościelnej, wytyczonych w oparciu o granice zachodnie PRL.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie „Madame”
2  Pokolenie „Współczesności” (`56)
3  Polski film po 1945 roku - charakterystyka