Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Polityka otwarcia Polski na Zachód Edwarda Gierka: współpraca gospodarcza, kulturalna i polityczna m. in. z Wielką Brytanią, Belgią, Austrią, USA, krajami skandynawskimi, krajami Trzeciego Świata.
Aktywny udział Polski w pracach ONZ, udział naszych wojsk w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ, kontakty robocze PRL – Watykan.

1973
Wprowadzenie płynnego kursu walut w Polsce.
Przewrót wojskowego i polityka, przywódcy junty wojskowej, autora słów: W moim kraju nawet liść na drzewie nie drży bez mojej wiedzy - gen. Augusto Pinocheta w Chile, w wyniku którego od władzy został odsunięty prezydent Salvador Allende.
Wojna Jom Kipur, zapoczątkowana atakiem Egiptu i Syrii na Izrael, w wyniku której w ciągu zaledwie kilkunastu dni ponad 7 tysięcy Izraelczyków zostało rannych, prawie trzystu dostało się do niewoli, w walkach stracono 400 czołgów i 102 samoloty. Podobne straty dotknęły przegrane państwa arabskie.
Wycofanie wojsk USA z Wietnamu
Przyjęcie RFN i NRD do ONZ.
Czterokrotne podniesienie cen ropy naftowej przez państwa arabskie zrzeszone w OPEC, powodujące kryzys gospodarczy państw zachodnich nazwany stagflacją (zarówno wzrost cen, jak i ograniczenie produkcji).

1974
Rewolucja „goździków” w Portugalii – bezkrwawy zamach stanu przeprowadzony przez wojskowych w celu obalenia dyktatora Marcelo Caetano.
Ustąpienie ze stanowiska prezydenta Richarda Nixona po aferze Watergate - skandalu politycznym i związanym z nim kryzysem konstytucyjnym.
Konflikt Grecji i Turcji na Cyprze, w wyniku którego ta pierwsza wystąpiła z NATO.

1975
Zajęcie Sajgonu przez Wietnam Północny i wprowadzenie komunistycznych rządów w całym Wietnamie.
Śmierć gen. Francesco Franco i przejęcie władzy w Hiszpanii przez króla Juana Carlosa.
Obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach, z udziałem 33 przywódców krajów europejskich (udział delegacji polskiej) oraz USA i Kanady, w czasie której zajmowano się kwestią 3 głównych problemów: bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i ochrony środowiska oraz przestrzegania praw człowieka i kontaktów międzyludzkich. Na zakończenie obrad podpisano Akt Końcowy KBWE o nienaruszalności granic w Europie, pokojowym rozstrzyganiu konfliktów i o współpracy międzynarodowej.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - streszczenie
2  Postmodernizm
3  Ważne pojęcia literatury współczesnej