Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Problematyka wsi jest jednym z pobocznych, ale ważnych motywów występujących w Syzyfowych pracach. Żeromski skupia się na kilku problemach:

  • bieda – W Gawronkach „ani jeden gospodarz nie miał nie tyko szkapy, ani nawet źrebięńcia”, a ciężka praca nie zawsze pozwala na spokojne życie. Lejba Koniecpolski należał do najbiedniejszych ludzi we wsi. Nie miał konia, a grunt uprawiał zaprzęgając do pługa pożyczoną krowę lub zaprzęgając siebie do brony. Jego życie to była nieustająca walka o przetrwanie.
  • Rozwarstwienie społeczne – obraz biedy Lejby Koniecpolskiego i rodziny Andrzeja Radka kontrastuje z życiem najbogatszego chłopa w Bukowcu, Scubioły. Ogromne bogactwo skupione w jednym ręku, a także chciwość Scubioły były jedną z przyczyn biedy pozostałych mieszkańców wsi. Obszarnik udzielał pożyczek biednym wieśniakom na niekorzystny procent, zabierając często ich cały dobytek.
  • Zacofanie – Andrzej Radek jako jeden z niewielu mieszkańców Pajęczyn Dolnych, dzięki swojej ogromnej determinacji, ma szansę na wykształcenie i lepsze życie. Mieszkańcy rodzinnej wsi nie doceniają jednak jego wysiłków i szydzą z chłopca.
  • Trudne losy dzieci na wsi – historia Andrzeja Radka jest zobrazowaniem problemu nierównych szans dzieci biednej wsi w stosunku do bogatego miasta. Wiejskie pochodzenie, to nie tylko brak funduszy na kształcenie, ale także niesłuszne drwiny kolegów i nauczycieli.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Ramowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
2  Szczegółowy plan wydarzeń
3  Syzyfowe prace jako dokument epoki i "pamięć rzeczy przeżytych"