Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
W Związku Radzieckim okres dwudziestolecia międzywojennego upłynął pod znakiem budowania państwa komunistycznego. Głównym instrumentem, który miał posłużyć władzom bolszewickim do realizacji tego celu okazała się być policja polityczna. W latach 1917-1946 zmieniała ona trzykrotnie swoją nazwę (w latach 1917-1922 utworzona przez Feliksa Dzierżyńskiego Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, określana powszechnie jako „Czeka”; w latach 1922-1934 funkcjonował Państwowy Zarząd Publiczny, czyli GPU; a w okresie 1934-1946 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, czyli NKWD), lecz wciąż pozostawała bezwzględną, terrorystyczną siłą.

W 1918 roku władze państwowe nakazały rozwiązania wszelkich partii poza Rosyjską Partią Robotniczą, która to stała się jedyną siłą polityczną w państwie. Poza tym wprowadzono cenzurę prewencyjną, aby stłumić w zarodku wszelkie ruchy kontrrewolucyjne. W państwie panował wielki terror i strach. Masowe aresztowania i doraźne sądy stały na porządku dziennym. Bolszewicy dopuścili się mordu na rodzinie carskiej. Na mocy nowej konstytucji z lipca 1918 roku, wprowadzono oficjalnie dyktaturę proletariatu, której głównym hasłem stało się motto: „kto nie pracuje ten nie je”. Wszelcy właściciele ziemscy, fabrykanci, a nawet duchowni cerkiewni zostali pozbawienie całego majątku i wszelkich praw obywatelskich. Handel i przemysł uległy masowej nacjonalizacji. Państwo wprowadziło również system reglamentacji żywności, która wydawana była na kartki.

W marcu 1919 roku powstała III Międzynarodówka Komunistyczna. Jej głównym założeniem programowym było podporządkowanie wszystkich partii komunistycznych świata jednemu organowi – Kominternowi w Moskwie. Po porażce w wojnie polsko-bolszewickiej plany rozszerzenia komunizmu na cały świat poszły w odstawkę. Władze komunistyczne w latach 1921-1929 zamierzały zrealizować plan Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP). W ramach tego programu przywrócono na terenie Rosji wolny handel, państwo zezwoliło też na własność prywatną w niektórych sektorach gospodarki. Przymus pracy i reglamentacja towarów zostały zniesione. Okres ten przyniósł ożywienie gospodarcze, a także unowocześnienie na ziemie rosyjskie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij




  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Realizm magiczny
3  Neoklasycyzm