Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
władza miecza – dawniej władza oparta na sile oręża, wojska.

makiawelizm - „koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”, propagująca pragmatyzm i instrumentalizm w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów politycznych. Potocznie to postawa charakteryzująca się cynizmem, obłudą i brakiem skrupułów w dążeniu do osiągnięcia celu

demokracja - zasada demokracji wyprowadzona jest z zasady suwerenności narodu. Greckie „demos cratos” to rządy ludu. Konstytucyjnie wyróżnia się demokrację pośrednią i bezpośrednią.

trójpodział władz – teoria Karola Ludwika Monteskiusza zakładająca, że głównym celem władzy jest poszanowanie prawa i zapewnienie politycznej wolności obywatela – rozwiązanie najlepsze to władza umiarkowana - równowaga pomiędzy ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

absolutum dominium - nieograniczona władza – określenie, którym szlachta piętnowała próby wzmocnienia władzy królów w Polsce (XVI-XVIII w.)


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Śmierć - wyrazy bliskoznaczne
2  Żona - wyrazy bliskoznaczne
3  Dom w literaturzeKomentarze: Pojęcia związane z władzą (frazeologia)

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: