Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Okolicznik może przyjąć formę:
  • przysłówka,
  • rzeczownika w funkcji przysłówka,
  • bezokolicznika,
  • zaimka przysłownego,
  • imiesłowu przysłówkowego współczesnego,
  • wyrażenia przyimkowego,
  • liczebnika,
  • wyrażenia porównawczego.


Przysłówek


Przysłówek to najprostszy sposób na zidentyfikowanie okolicznika. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Wystarczy spojrzeć na przykłady:

Maciej pobiegł szybko. (szybko staje się okolicznikiem, bo określa orzeczenie pobiegł)
Jutro wstanę wcześnie. (wcześnie określa orzeczenie wstanę)
Julia patrzyła na niego powabnie. (powabnie określa orzeczenie patrzyła)


Rzeczownik w funkcji przysłówka


Aby rzeczownik mógł przyjąć funkcje przysłówka, musi odpowiadać na pytanie: jak? gdzie? lub kiedy? Myślisz, że to niemożliwe? Zobacz na przykłady poniżej:

Biegam rankiem.
Wyjadę stąd latem.


Jak sam widzisz, ranek i lato są rzeczownikami, ale w powyższej formie odpowiadają na pytanie: kiedy? Przyjmują więc funkcję przysłówka.

Bezokolicznik


Do wyrażenia okolicznika może posłużyć też zwykły bezokolicznik:

Poszedł szukać pracy.
Nie będę patrzeć.


W powyższych zdaniach można zadać dodatkowe pytanie. Poszedł (po co?) szukać pracy oraz nie będę (czego robić?) patrzeć.

Zaimek przysłowny


Zaimek przysłowny to bardzo interesująca część mowy. Może bowiem zastąpić nam każdy przysłówek.

Dobrze wiedzieć
Poza zaimkiem przysłownym wyróżniamy również zaimki rzeczowne, które zastępują rzeczowniki, przymiotne, które zastępują przymiotniki, liczebne, które zastępują liczebniki oraz przysłowne, które zastępują przysłówek.


Przypomnijmy, że przysłówek odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Zaimkiem przysłownym mogą być więc również słowa: tak, tam, tu, gdzieś, wtedy, kiedyś.

To prawda, nie brzmi to zbyt konkretnie. Właśnie dlatego zaimków przysłownych należy używać wyłącznie wtedy, gdy kontekst pozwala zrozumieć sens takiej wypowiedzi. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i nagle mija Cię uciekający facet. Kilka sekund później podbiega do Ciebie policjant, który pyta, czy widziałeś uciekiniera. Nie masz czasu, żeby opowiadać, za który róg skręcił i w którą stronę się udał. Stoicie obok siebie, możesz więc wskazać ręką kierunek, mówiąc po prostu: tam pobiegł.

Zobacz inne przykłady:
poszedł tam
tak zrobił
leży tu
poszedł gdzieś
napisał wtedy
kiedyś zrobię


Imiesłów przysłówkowy współczesnystrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Spójnik, czyli klej dla naszych zdań
2  Stylizacja językowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć
3  Paradoks – logiczna sprzeczność