Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W języku polskim wyróżniamy trzy stopnie przymiotników. Na pewno będzie Ci to łatwo zapamiętać, gdyż możemy określać je zarówno cyfrą (np. pierwszy, drugi i trzeci stopień), jak i słownie (np. podstawowy, wyższy i najwyższy stopień).

  • Pierwszy to stopień podstawowy: ciepły, ładny, kolorowy;
  • Drugi to stopień wyższy: cieplejszy, ładniejszy, bardziej kolorowy;
  • Trzeci to stopień najwyższy: najcieplejszy, najładniejszy, najbardziej kolorowy.


Przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby.
  • Pierwszym z nich jest dodanie przyrostka w stopniu wyższym oraz przyrostka i przedrostka (naj-) w stopniu najwyższym, np. najjaśniejszy.
  • Drugi sposób polega na dodaniu dodatkowego słówka bardziej w stopniu wyższym (bardziej) oraz w stopniu najwyższym (najbardziej), np. najbardziej zadowolony.


Dobrze wiedzieć
Te przymiotniki, które składają się z dwóch lub trzech sylab, stopniuje się według pierwszego sposobu. Dłuższe zaś wymagają dodania słówka bardziej i najbardziej. To właśnie dlatego obraz może być piękny (2 sylaby) i piękniejszy, ale już kolorowy (4 sylaby) i bardziej kolorowy, ale nie kolorowszy.


Stopniowanie nieregularne


Istnieje jeszcze jedna grupa przymiotników – te, które stopniuje się w sposób nieregularny. W takich przypadkach stopień wyższy oraz najwyższy całkowicie zmieniają brzmienie swojej podstawowej wersji.

Przykłady przymiotników, które stopniuje się w sposób nieregularny:
dobry, lepszy, najlepszy;
zły, gorszy, najgorszy;
mały, mniejszy, najmniejszy;
duży, większy, największy.


Dobrze wiedzieć
Przymiotniki, które stopniuje się nieregularnie, są zazwyczaj często przez nas używane, więc po prostu znamy je na pamięć. Mogą jednak przysporzyć wiele kłopotów osobom, które dopiero uczą się języka polskiego.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Stylizacja patetyczna – jak podkreślić podniosłość tekstu
2  Co to jest orzeczenie modalne?
3  Równoważniki zdań i informatywy, czyli "zdania" bez orzeczenia?