Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Epitet złożony powstaje wskutek twórczego połączenia dwóch wyrazów, tworząc w efekcie neologizm.
Dobrze wiedzieć
Neologizm – nowy wyraz, wyrażenie bądź zwrot, dotąd nieużywany w języku. Musi być utworzony według zasad słowotwórstwa.

Przykładem epitetu złożonego może być przymiotnik złotousty. Zauważ, że słowo to jest połączeniem dwóch innych wyrazów: złoty oraz usta. Dosłownie oznacza, że ktoś ma złote usta, jednak w tym przypadku epitet ten ma metaforyczne znaczenie – określa osobę, która potrafi się pięknie wypowiadać. Co ciekawe, epitetem tym można określić wyłącznie człowieka. Epitety złożone wymagają rozumienia i stosowania zasad słowotwórstwa. Ich stosowanie pozwala jednak (szczególnie w literaturze) dosłownie „malować” słowami świat przedstawiony. Sam przyznaj, że złotousty brzmi znacznie bardziej poetycko niż chociażby elokwentny?

Zobacz przykład zastosowania epitetu złożonego we fragmencie polskiego przekładu powieści Jądro ciemności Josepha Conrada:
Odkąd sam wyjrzałem poza krawędź, rozumiem lepiej jego wzrok, który nie mógł dostrzec płomienia świecy, lecz dość był dalekosiężny, by objąć cały wszechświat, dość przenikliwy, by przejrzeć wszystkie serca bijące w ciemności.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Czasownik – odmiana, formy, przykłady
2  Stylizacja środowiskowa – jak grypsują więźniowie?
3  Co to jest metafora? Definicja i przykłady