Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Epitet przedmiotowy to najczęściej stosowany epitet w języku polskim. Pozwala określać przedmioty, osoby czy zjawiska bez nacechowania emocjonalnego. Przekazuje raczej fakty i obserwacje – bez nastawienia mówiącego, np. wysoki budynek, zielone liście.

Zobacz, jak z epitetów przedmiotowych korzystał Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach:
"Chłopak siedzący na koźle, podobny do głowy cukru opakowanej szarą bibułą, w swym spiczastym baszłyku, który w tamtych okolicach od dawien dawna uległ nostryfikacji i otrzymał swojską nazwę maślocha, i w brunatnej sukmanie — mocno trzymał lejce garściami ukrytymi w niezmiernych rękawicach wełnianych o jednym wielkim palcu."


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Czym jest aluzja literacka?
2  Ułóż dowolne zdania, w których zastosujesz różne rodzaje podmiotu. Podkreśl go w zdaniach
3  Jak napisać dobrą charakterystykę?