Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Felieton to jeden z gatunków publicystyki, swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji. Zazwyczaj dotyczy aktualnych w danym momencie wydarzeń lub problemów, nie jest jednak nigdy programowym komentarzem do nich, składają się nań raczej swobodne dywagacje, często nie pozbawione zabarwienia satyrycznego. W felietonie mogą występować elementy fikcji literackiej, z tym, że nie stanowią one celu same w sobie, podporządkowane są doraźnym celom publicystycznym.

Wyznaczniki dobrego felietonu


- Najistotniejszą cechą felietonu jest subiektywizm wypowiedzi. Autor, wyraźnie zaznaczający swoją obecność poprzez zastosowanie formy 1 osoby liczby pojedynczej, może odwoływać się do własnych doświadczeń i przeżyć, kierując uwagę czytelnika na aktualne problemy, zagadnienia czy też tematy, które w jego odczuciu wymagają komentarza.

- Felietonista powinien wykazywać się wszechstronną wiedzą i znajomością wielu dziedzin nauki, kultury i sztuki. Może przybliżać dany temat w sposób kontrowersyjny, wspierając się znanymi anegdotami, cytatami, powiedzonkami, dowcipem słownym i sytuacyjnym.

- Felieton powinien być napisany w sposób przystępny dla czytelnika, językiem żywym, błyskotliwym, dowcipnym, bez zbędnych pojęć naukowych.

- Głównym celem felietonu jest poruszenie wyobraźni odbiorcy, zachęcenie go do polemiki z autorem i dyskusji na tematy, przybliżone a artykule.

- Felieton może przyjąć dowolną formę kompozycyjną, a autor może swobodnie wykorzystywać różne style literackie i środki wypowiedzi, posiłkując się ironią, satyrą, groteską czy też paszkwilem. Musi jednak pamiętać o indywidualizacji stylu wypowiedzi.

- Felieton przybliża krytyczne spojrzenie autora na rzeczywistość, jego opinie i spostrzeżenia oraz zaskakujące pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu.

- Felieton może nosić znamiona fikcji literackiej. Autor może wprowadzić wymyślonych bohaterów, akcję, lecz są one jedynie tłem i sposobem na ciekawe ukazanie aktualnych tematów i problemów.

- Felieton powinien kończyć się niezwykle celną i zwięzłą puentą.

- Felieton najczęściej ma charakter cykliczny i publicystyczny.

Kompozycja felietonu


Felieton nie ma ściśle ustalonych reguł kompozycyjnych i to, jaką ostatecznie otrzyma formę, zależy wyłącznie od autora. Może mieć formę notki, szkicu literackiego, opowiadania – ważne, aby był krótki, efektowny i żartobliwy. Może dotyczyć różnych i przede wszystkim aktualnych zagadnień, związanych z kulturą, polityką, obyczajami, moralnością. Narrator powinien być wyraźnie zaznaczony, przedstawiając subiektywną wizję poruszanego tematu oraz nawiązując wyraźny kontakt z odbiorcą. Ważnym elementem felietonu jest zakończenie – zwięzłe, trafne i zaskakujące.

Jak napisać dobry felieton? Etapy pracy nad felietonem.


1. Pierwszym etapem pracy jest wybór tematu, adresata, celu i formy felietonu.

Temat musi przede wszystkim budzić w tobie jakieś emocje (śmiech, gniew, oburzenie, niechęć, cynizm) tak, abyś mógł wyrazić swą subiektywną ocenę problemu, który chcesz przybliżyć w felietonie. W żadnym wypadku nie podejmuj tematów, wobec których pozostajesz obojętnym bądź obiektywnym. Ponadto temat felietonu musi być na tyle kontrowersyjny, żeby przyciągnął uwagę jak największego grona czytelników.

Adresat w dużej mierze wpłynie na stylistykę i zakres kulturowy felietonu. Warto tu uwzględnić grupę społeczną, do jakiej chcesz dotrzeć, dostosowując swą wypowiedź do jej poziomu intelektualnego i językowego. Felieton ma przyciągać uwagę czytelnika, zmuszając go do przemyśleń, a nie szukania znaczenia użytych przez ciebie specjalistycznych wyrażeń w słowniku lub encyklopedii.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Jak napisać dobrą rozprawkę?
2  Alegoria - definicja, przykłady, test
3  Jak napisać dobry opis?