Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Relacja Boga i człowieka jest skomplikowana już od chwili stworzenia pierwszych ludzi. Na przykładzie wielu utworów literackich możesz zobaczyć, że człowiek najczęściej przyjmuje dwie odmienne postawy wobec Boga.

Bunt
Już Adam i Ewa, czyli pierwsi ludzie zbuntowali się przeciwko postanowieniom Boga. Przyczyną ich postępowania była nadmierna ciekawość, wolna wola oraz podszepty szatana. Za zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła Bóg wygnał Adama i Ewę z raju.

Pokorna postawa
Z pewnością pamiętasz, że wielu biblijnych bohaterów zaufało Bogu i powierzyło swoje życie w jego ręce. Wśród nich był między innymi Noe, Abraham czy Hiob, którzy mimo ciężkich doświadczeń nie zwątpili w Boga.

Kontekst
„Dżuma” Albert Camus – bohaterowie utworu żyli w różnych relacjach z Bogiem. Główny bohater doktor Rieux dowodził swoją postawą, że wiara w Boga nie jest potrzebna, by być dobrym człowiekiem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst