Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Relacja Boga i człowieka jest skomplikowana już od chwili stworzenia pierwszych ludzi. Na przykładzie wielu utworów literackich możesz zobaczyć, że człowiek najczęściej przyjmuje dwie odmienne postawy wobec Boga.

Bunt
Już Adam i Ewa, czyli pierwsi ludzie zbuntowali się przeciwko postanowieniom Boga. Przyczyną ich postępowania była nadmierna ciekawość, wolna wola oraz podszepty szatana. Za zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła Bóg wygnał Adama i Ewę z raju.

Pokorna postawa
Z pewnością pamiętasz, że wielu biblijnych bohaterów zaufało Bogu i powierzyło swoje życie w jego ręce. Wśród nich był między innymi Noe, Abraham czy Hiob, którzy mimo ciężkich doświadczeń nie zwątpili w Boga.

Kontekst
„Dżuma” Albert Camus – bohaterowie utworu żyli w różnych relacjach z Bogiem. Główny bohater doktor Rieux dowodził swoją postawą, że wiara w Boga nie jest potrzebna, by być dobrym człowiekiem;
  Dowiedz się więcej