Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pytania egzystencjalne są związane z określeniem roli człowieka w świecie, a także dotyczą sfery moralnej. Z pewnością zdarzyło Ci się je zadawać sobie w chwilach zwątpienia, smutku czy cierpienia. Nie inaczej było w przypadku bohaterów powieści „Dżuma”, którzy w obliczu epidemii zostali zmuszeni do przemyślenia swojego życia i tego, w jakie wartości wierzą.

- Mieszkańcy Oranu zadawali sobie pytanie dotyczącego tego, czemu akurat na ich miasto spadła zaraza.
- Wierzyli, że znając przyczyny tej tragedii, będzie im łatwiej przyjąć właściwą postawę.
- Pytania egzystencjalne zadawał sobie między innymi ojciec Paneloux po śmierci synka sędziego, ponieważ nie potrafił uwierzyć, że Bóg mógłby karać niewinne dzieci.
- Jako niewierzący doktor Rieux uważał, że gdyby Bóg istniał, nie musiałby być lekarzem.
- Dostrzegał absurdalność ludzkiego życia, które i tak kończy się śmiercią, jednak postanowił jako lekarz walczyć o życie pacjentów, by w ten sposób zachować godność.
- Motyw pytań egzystencjalnych posłużył Camusowi do ukazania różnych postaw człowieka wobec cierpienia, zła i Boga.
- Autor pokazał, że takie rozterki egzystencjalne najczęściej pojawiają się dopiero w obliczu zagrożenia i śmierci i to właśnie przyjmowane wtedy postawy świadczą o tym, jakimi ludźmi jesteśmy.

„Treny” Jan Kochanowski – utrata ukochanej córeczki skłoniła poetę do postawienia sobie pytań o sens śmierci niewinnego dziecka i przemyślenia swojego światopoglądu;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Topos oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst