Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W czasach średniowiecznym powstało wiele ideałów osobowości. Jednym z najpopularniejszych był wzorzec ascety.

- Asceza polega na życiu w ubóstwie oraz dobrowolnym wyrzeczeniu się przyjemności cielesnych i dóbr materialnych.
- Takie praktyki mają umożliwić człowiekowi osiągnięcie świętości i zbliżenie się do Boga.
- Przykładem ascety w literaturze jest święty Franciszek z Asyżu.
- Bohater doznał objawienia i zdecydował się rozdać majątek ubogim i wspierać potrzebujących.
- W odróżnieniu od skrajnego ascety świętego Aleksego, Franciszek czerpał radość z kontaktu z naturą i miłości do wszystkich żywych stworzeń.

„Księga ubogich” Jan Kasprowicz – wiersze zawarte w tym tomie poezji nawiązują do filozofii franciszkańskiej, a sam autor wyraża swój zachwyt nad naturą stworzoną przez Boga oraz akceptację cierpienia jako pochodzącego od Pana;


Udostępnij  Dowiedz się więcej