Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Wesele jest jednym z najszczęśliwszych wydarzeń w życiu człowieka. Jak pokazuje literatura, spotkanie dwóch rodzin pochodzących z innych światów może być też źródłem napięć i nieporozumień, tak jak ma to miejsce w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

- Wyspiański w swoim dramacie nawiązał do autentycznego wesela krakowskiego poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną.
- Wesele zostało przedstawione jako tradycyjna zabawa, podczas której goście jedzą, piją i tańczą, a także zajmują się typowymi zabawami weselnymi (np. oczepiny).
- Spotkanie chłopów i inteligentów w jednej chacie posłużyło Wyspiańskiemu do pokazania różnic dzielących obie warstwy społeczne i ich napiętych relacji.
- Motyw wesela został także wykorzystany do oceny polskiego społeczeństwa.
- Wyspiański ocenił krytycznie inteligentów ze względu na pozorną fascynację życiem na wsi i brak odwagi do przejęcia przywództwa nad narodem.
- Chłopi z kolei zostali przedstawieni jako grupa gotowa do działania, jednak żyjąca dawnymi sprawami.
- Wątek ten jednak miał dać czytelnikom nadzieję na zjednoczenie się obu grup społecznych.

„Mitologia” Jan Parandowski – w mitologii wątek wesela pojawia się w opowieści o wojnie trojańskiej, ponieważ to właśnie wydarzenia na weselu Peleusa i Tetydy doprowadziły do sporu między boginiami o miano najpiękniejszej;
  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst