Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Literatura dokumentu osobistego przedstawia zupełnie inne oblicze historii niż to ukazane w szkolnych podręcznikach. Przykładem książki będącej jednocześnie świadectwem pamięci o historycznych wydarzeniach i opisem uczuć towarzyszących więźniom sowieckich łagrów jest „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- Autor powieści został skazany ze względu na nazwisko brzmiące podobnie do nazwiska jednego z niemieckich oficerów oraz fakt posiadania butów oficerskich.
- W „Innym świecie” wspominał swoje doświadczenia z aresztowania, pobytu w rosyjskich więzieniach oraz łagrze w Jercewie.
- Grudziński opisywał obozową codzienność, problemy, z którymi stykali się więźniowie i przyjmowane przez nich postawy.
- Przedstawił także wiele własnych refleksji dotyczących moralności i totalitaryzmu.
- „Inny świat” jest świadectwem pamięci o istnieniu sowieckich łagrów, sposobie ich funkcjonowania i próbach walki z nim przez jednostki.
- Dzięki temu, że Grudziński opisał własne wspomnienia, utwór nabrał realizmu, a Ty jako czytelnik możesz utożsamić się z bohaterami powieści i zapamiętać ofiary sowieckich łagrów jako konkretnych ludzi posiadających uczucia, a nie anonimowy tłum.

„Medaliony” Zofia Nałkowska – autorka pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich i na podstawie historii, z którymi zapoznała się w tym czasie, stworzyła cykl opowiadań, które stanowią świadectwo pamięci o ludzkich uczuciach i tragizmie II wojny światowej;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst