Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Za pomocą mitów starożytni Grecy próbowali zrozumieć funkcjonowanie świata. Te fantastyczne historie są także doskonałą metaforą ludzkiego losu.

- Bogowie greccy byli podobni do ludzi zarówno w kwestii wyglądu, jak i działania pod wpływem uczuć i emocji.
- Alegorią ludzkiego losu może być mit o rodzie Labdakidów, który dowodzi, że nie jesteśmy w stanie oszukać przeznaczenia.
- Z kolei mit o Syzyfie pokazuje, że człowiek nie jest w stanie oszukać śmierci, a ponadto, że wiele ludzkich działań jest skazanych na porażkę mimo podejmowanych wysiłków.
- Mit o Tezeuszu i Ariadnie to dowód na to, że człowiek potrzebuje w swoim życiu wsparcia ze strony drugiego człowieka.
- Mit o Demeter i Korze jest metaforą miłości matki do dziecka, dzięki której kobieta jest zdolna zrobić wszystko, by pomóc swojemu potomstwu.
- Mit o Dedalu i Ikarze niesie pouczenie o tym, że nieposłuszeństwo i nadmierna wolność mogą być przyczyną klęski.

„Odyseja” Homer – opowieść o powrocie Odyseusza do Itaki jest odzwierciedleniem ludzkiego zachowania w obliczu trudności oraz dążenia do celu za wszelką cenę. Utwór stanowi także metaforę ludzkiego losu jako zmierzania po czasie aktywności do spokojnej starości w domu rodzinnym;
 
  Dowiedz się więcej
1  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z
8  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii
9  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
10  Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
11  Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
12  Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie
13  Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
14  Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
15  Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
16  Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
17  Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
18  Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
19  Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
20  Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów