Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Za pomocą mitów starożytni Grecy próbowali zrozumieć funkcjonowanie świata. Te fantastyczne historie są także doskonałą metaforą ludzkiego losu.

- Bogowie greccy byli podobni do ludzi zarówno w kwestii wyglądu, jak i działania pod wpływem uczuć i emocji.
- Alegorią ludzkiego losu może być mit o rodzie Labdakidów, który dowodzi, że nie jesteśmy w stanie oszukać przeznaczenia.
- Z kolei mit o Syzyfie pokazuje, że człowiek nie jest w stanie oszukać śmierci, a ponadto, że wiele ludzkich działań jest skazanych na porażkę mimo podejmowanych wysiłków.
- Mit o Tezeuszu i Ariadnie to dowód na to, że człowiek potrzebuje w swoim życiu wsparcia ze strony drugiego człowieka.
- Mit o Demeter i Korze jest metaforą miłości matki do dziecka, dzięki której kobieta jest zdolna zrobić wszystko, by pomóc swojemu potomstwu.
- Mit o Dedalu i Ikarze niesie pouczenie o tym, że nieposłuszeństwo i nadmierna wolność mogą być przyczyną klęski.

„Odyseja” Homer – opowieść o powrocie Odyseusza do Itaki jest odzwierciedleniem ludzkiego zachowania w obliczu trudności oraz dążenia do celu za wszelką cenę. Utwór stanowi także metaforę ludzkiego losu jako zmierzania po czasie aktywności do spokojnej starości w domu rodzinnym;
 


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst