Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Miejsce w literaturze jest przedstawiane jako coś więcej niż przestrzeń, na której ktoś lub coś się znajduje. Pisarze przedstawiają ją jako wartość, która kształtuje przyszłość, teraźniejszość i przyszłość człowieka oraz jest elementem kształtowania jego tożsamości. Przykładem utworu ukazującego w ten sposób miejsce jest utwór „Miejsce” Andrzeja Stasiuka.

- Według Stasiuka miejsce jest nieuchwytne i nie da się go przenieść, bo istnieje przede wszystkim w ludzkiej świadomości, a nie w wymiarze fizycznym.
- Przykładem takiego miejsca jest opisana przez narratora cerkiew.
- W czasie teraźniejszym pozostał po niej jedynie pusty plac, jednak mieszkańcy wsi i narrator nadal mieli obraz świątyni w głowie.
- Była ona dla nich zarazem miejscem kultu oraz miejscem spotkań i budowania relacji.
- Postrzegana w ten sposób cerkiew była przestrzenią kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej.
- Jej stopniowe niszczenie pozwalało okolicznej ludności zaakceptować własną śmiertelność.
- Tytułowe miejsce istniało poza czasem, głównie w świadomości tych, którzy ją budowali i tworzyli jej niepowtarzalną atmosferę.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – dworek w Soplicowie został ukazany jako oaza polskości i miejsce, które ukształtowało patriotyczną postawę okolicznej ludności;


Udostępnij  Dowiedz się więcej