Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Zasady moralne i związane z nim poczucie sprawiedliwością są fundamentami kultury ludowej, która stała się jedną z inspiracji dla twórców epoki romantyzmu, między innymi dla Adama Mickiewicza.

- II część „Dziadów” to utwór, który odzwierciedla fascynację poety ludowością.
- Mickiewicz celowo umieścił akcję dramatu w cmentarnej kaplicy, a jej bohaterami uczynił przybywające z zaświatów duchy.
- Duchy przybywające na ceremonię dziadów zostały podzielone na trzy kategorie, by pokazać, że każda wina jest inna, a kara powinna być sprawiedliwa w stosunku do przewinienia.
- Mickiewicz nawiązał do ludowej moralności, by nadać swojemu dziełu pouczający charakter i pokazać, że każda wina oznacza karę.
- Przestrogi wypowiadane przez zjawy stanowiły uniwersalne wskazówki dotyczące tego, jak postępować w życiu, by zaznać spokoju po śmierci.

„Romantyczność”, „Świtezianka”, „Świteź” Adam Mickiewicz – ballady nawiązują do moralności i sprawiedliwości ludowej zakładających, że każda wina wiążę się z karą;
  Dowiedz się więcej
1  40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
2  41. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  45. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst